Tilrettelegger for naturbasert reiseliv

Storfjord kommune ønsker å legge til rette for parkering ved skuterløypa i Kitdalen.

Storfjord kommune ønsker å legge tilrette for turgåere og skuter-turister i Kitdalen.Det er det økende antallet tilreisende som har behov for å parkere bil som gjør det nødvendig å legge bedre tilrette for parkering ved skuterløypa.

Slik det er nå, oppstår det trafikkfarlige situasjoner, og trafikkavviklinga hindres når et større antall biler parkerer på veiskuldra.

Grunneieren på Søreng Gård stiller areal og arbeidsinnsats til disposisjon for etablering av parkeringsplass ved gården.

Tiltaket er del av lokalt samarbeid for å tilrettelegge for naturbasert reiseliv.

Den totale kostnaden er beregna til 56719 kroner, som søkes dekt over næringsfondet.