– Ideen er genial og forutseende!

Hallgeir Naimak blåser liv i ideen om flytende turistanlegg på Salmen.

Høyrepolitiker Hallgeir Naimak blåser nytt liv i en snart to år gammel idé om flytende turistanleggpå Salmen.

– Min oppfatning er at ideen er genial og forutseende, skriver han i et brev til rådmannen, og føyer til at  næringsavdelinga i kommunen med fordel kan smi litt mer på ideen.

– For faktum er vel at formannskapets beslutning ikke er gjennomført i noen detaljutredninger, konstaterer han.

Ifølge Hallgeir Naimak ble saken  framlagt muntlig av forslagsstiller Arvid Lilleng.

– Ingen krevde noe mer enn akkurat det da klubba smalt i bordet.  Det kan derfor være vanskelig å vite eksakt hva forslaget inneholder. Samtidig kan det være slik at det gir rom for idémyldring og spenstighet ut over det forslagsstilleren har hatt i tankene. Jeg tror forslagsstiller i hovedsak har hatt tanker om et fiskeanlegg på Salmen. Fiskegrunna på Salmen og bakken utafor er kjent for å gi fangst. Kanskje en direkte kobling mot enkel kortreist mat; «rett i gryta» og spise på stedet, for så å vende tilbake til fastere land under føttene. Bare det enkle ville vært en stor opplevelse for noen, skriver Hallgeir, og mener at for å sikre  fangst kunne man etablere  ei mini‐merde innebygd i anlegget.

– Ideen om et flytende turistanlegg bare vokser i aktualitet når vi ser utviklingspotensialet i turisme, sommer som vinter.  Min oppfatning er at ideen er genial og forutseende, skriver han og  ber  om rådmannens vurdering av hva Storfjord kommune kan bidra med i denne saken.

I sitt foreløpige svar til Hallgeir Naimak skriver rådmann Trond Roger Larsen:

“Jeg har hatt dette vedtaket i tankene. Dette er også i ny og ne vært framme i samtalene mellom meg og Hilde (næringsrådgiver Hilde Johnsen, red.anm.). Tidligere også med Joakim (ingeniør Joakim Stensrud Nilsen, red.anm.), som mente at dette prosjektet vil kreve dispensasjon fra Kystsoneplanen.

Kystsoneplanen var jo i sluttfasen da, og dette vedtaket/”innspillet” kom ikke med i kystsoneplandrøftingene idet hele tatt.

Jeg må få klarert om hva som bør gjøres først her. Det er liten vits å lage et prosjekt med tegninger og beskrivelser, dersom vi ikke får dispensasjon fra kystsoneplanen til et sånt anlegg. Her tenker jeg først og fremst på de instanser som kan gi innsigelser.

Jeg er heller ikke sikker på om vi sitter med nødvendig kompetanse til å alene utarbeide forslag til et slikt konsept. Et lite «populært tiltak», er jo å kjøpe konsulenttjenester til dette, men det krever bevilgning, og det ble ikke gjort i nevnte vedtak. Men din henvendelse vil selvsagt medføre at saken blir tatt tak i. Sannsynligvis bør formannskapets nye medlemmer også gi sin vurdering om dette vedtaket/prosjektet bør nyanseres noe, bl.a. med bevilgninger til et forprosjekt. Hvorvidt denne bør komme i første møte, får jeg og ordfører drøfte.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.