Kunstig «øy» på Salmen?

Formannskapet ønsker å få undersøkt muligheten for å bygge et flytende turistanlegg på salmen. Illustrasjonsfoto.
 FORMANNSKAPET har gitt rådmannen i oppdrag å utrede et mulig  flytende turistanlegg på grunna ved Salmen.

Idéen er å få vurdert mulige løsninger, rammeverk og kostnader ved å lage et flytende anlegg som for eksempel  kan brukes til å forankre båter ved, stå og fiske fra, og kanskje ha muligheter til å lage mat og grille på.
Formannskapet begrunner ideen med at Storfjord kommunes strategiske næringsplan har utvikling av natur-, kultur- og historiebasert reiseliv som en av de prioriterte satsingsområdene, og et slikt anlegg vil klart være innafor dette satsingsområdet.

– Salmen er et unikt fiskeområde, og ville kunne egne seg meget godt for en slik installasjon. Et slikt anlegg ville kunne bli et flott turmål for befolkninga, det ville kunne gi en tilleggsopplevelse for de som allerede i dag har hytter eller caravan i Storfjord, og det vil kunne bli et opplevelsestilbud som vil kunne bidra til at flere forbipasserende stopper i kommunen, heter det i vurderinga.

Nå ønsker man at lokale bedrifter vil  bidra med både planlegging og produksjon.