Får (likevel) fradeling

Kart over omsøkt tomt på Elsnes.

NVE stilte seg negativ til ei fradelingssak på Elsnes. Men  så  gjorde de helomvending.

Dert var grunneieren til eiendommen 58/4 på Elsnes som hadde søkt om å få fradelt ei tomt på 2000 kvadratmeter på eiendommen sin.  NVE begrunna sin skepsis med flomfaren, og viste til flere eksempler på tidligere flomskader langs Storelva.

– NVE har i 2011 frarådd en fradeling i nærområdet. NVE ønsker fortsatt å fraråde fradeling til parseller nede på det som sannsynligvis er ei skredvifte. Vi mener den første plasseringa høyere opp i terrenget er et bedre alternativ, skrev NVE til Storfjord kommune 5. desember.

Men så ble tomta flytta, og da skriver NVE:

– NVE har ingen merknader til ny plassering og ber Storfjord kommune se bort fra brev datert 5.12.2016 fra NVE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.