Kommunereformen engasjerer

SKIBOTN går for Kåfjordalternativet.

Det kom tydelig fram på folkemøtet om kommunereformen som Storfjord kommune arrangerte  på LHL i ettermiddag. Men det er ikke blant alternativene på stemmeseddelen som storfjordingene kan bruke ved den rådgivende folkeavstemninga 6. juni. Der finnes det bare tre alternativer: Sammenslåing med Tromsø, å bestå som egen kommune, eller blank.

De som hadde ordet i debatten etter ordførerens orientering, var sterkt misfornøyd med alternativene.

– Å stemme blankt betyr ingen ting, mente blant andre Geir Varvik, som har deltatt i forhandlingsutvalget. Han viste til at Høyre og Arbeiderpartiet i formannskapet ønska å ha med Lyngen- og Kåfjordalternativet på stemmeseddelen, men var blitt nedstemt.

Ifølge ordfører Knut Jentoft så det lenge ut til at det skulle lykkes å få en intensjonsavtale om Lyngenalternativet (Storfjord, Kåfjord og Lyngen), et altarnativ som mange tydeligvis ønsker. Det hele stranda fordi Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen la ned veto da man ikke ble enige om at Lyngseidet skulle bli senteret i den nye kommunen.

– Et barnslig utspill av Lyngen-ordføreren, mente Geir Varvik, som beklaga at det ble slik.

Etter dette bruddet har Skibotn Arbeiderlag foreslått  at Skibotn overføres til Kåfjord kommune. I dag leste Sigmund Steinnes opp et skriv fra Rasmus Engstad, der også  han argumenterer for denne løsninga. I dagens folkemøte lanserte Sigmund Steinnes tanken om Kåfjord og hele Storfjord som et alternativ.

Ved en prøveavstemning på møtet stemte så å si alle for sammenslåing med Kåfjord, mens omtrent ingen ville gå for Tromsø-alternativet. Det var også liten entusiasme for Storfjord som egen kommune. Finn-Hugo Karvonen mente sogar at kommunen burde legges ned og området innlemmes i Kåfjord kommune.

Møtet i dag samla godt over 100 personer, og er det siste av i alt tre folkemøter om kommunereformen.

Nå skal det altså være rådgivende folkehøring 6.juni. To uker senere skal kommunestyret fatte vedtak, før saka sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal i sin tur lage innstilling til regjeringa, og kan i prinsippet tegne Troms-kartet akkurat slik han vil, uten omsyn til folkehøringer og kommunestyrevedtak.

Det var nettopp det fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnhøy, nylig gjorde i sitt fylke.