Sju nei – ett ja

STORFJORD KOMMUNESTYRE skal i dag onsdag behandle i alt åtte søknader om kraftutbygginger i Storfjord.

Ordfører Knut Jentoft har vært saksbehandler i saka, og innstiller på å si ja til bare én av søknadene, Innerelva. For de sju andre anbefaler ordføreren å si nei, med ulik begrunnelse. For Tverrdalselvas vedkommende vil kommunen fremme innsigelse. Tverrdalselva er drikkevannskilde for Oteren-området og Vestersida.

De omsøkte nye tiltakene, som er under behandling nå:

  • Innerelva småkraftverk
  • Tverrdalselva kraftverk
  • Paras småkraftverk
  • Stordalen kraftverk
  • Govdaoverføringene
  • Viessogasoverføringen
  • Poikkiharjut II
  • Rovvejok småkraftverk

Det er det nystiftede selskapet Storfjord Kraft AS som står som søker.

En oversikt i saksframstillinga til kommunestyret i dag viser at 18 vann og elver er berørt av kraftutbygging i Storfjord. Tre småkraftverk har fått konsesjon, men er ikke utbygd.

I en generell vurdering av de ulike utbyggingsprosjektene heter det i sakafremastillinga:

Storfjord kommune har allerede vært utsatt for store og små kraftutbygginger i flere etapper.

Forutsetninger som var satt til utbygger om avbøtende og kompenserende tiltak, er ikke blitt innfridd. Vi kan heller ikke se at det er balanse mellom de offer Storfjordsamfunnet gir og de avbøtende og kompenserende tiltak som er lagt fram ved de 8 nye utbyggingene. Storfjord kommune vektlegger også alle de negative lokale høringer som alt er gitt.

Det har kommet inn en rekkke høringsuttalelser til utbyggingssøknadene. De er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Les også: Truer drikkevannskilde 

Se også her!