Dårlig brøyting

– KOMMUNEN viser ingen respekt for beboerne i dalen.

Det skriver Jan Ivar Larsen, Kitdalen, i et brev til Storfjord kommune der han klager på kvaliteten på brøytinga i bygda. Han har dokumentert forholdet med bilder han har sendt kommunen.

Bildene er utstyrt med dato og vegidentitet for å dokumentere at bildene er fra aktuell veg.

– Jeg synes det er for dårlig dette her. Kommunen viser ingen respekt for beboerne i dalen ved å godta så dårlig brøyting. Dette er ikke et engangstilfelle, skriver han, og håper på snarlig bedring på brøytinga.