Godkjente låneopptak

Skisse Åsen sykehjem.

Mot tre semmer vedtok kommunestyret i siste møte å ta opp lån til bygging av demensavdeling  ved Åsen omsorgssenter.

Det var Arbeiderpartiets tre representanter som stemte mot rådmannens innstilling.

– Jeg vil advare mot investeringene i 2017. Dette har ikke kommunen rygg til å bære. Jeg vil fraråde dette på det sterkeste. Det sa Øistein Nilsen da saka ble behandla forrige onsdag.

Det nye kommunestyret vedtok like etter valget i fjor høst at kommunens sykehjemstilbud skal bygges ut med utgangspunkt i dagens omsorgssenter på Åsen. Rådmannen har utnevnt ei brukergruppe og kommunestyret har utnevnt ei styringsgruppe. Disse skal bistå arkitekt og konsulent i det videre arbeidet med å ivareta brukermedvirkning i prosjekteringa.

Skisseprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i juni i år, og det er avholdt oppstartsmøte med Husbanken og Fylkesmannen. Prosjektet har blitt utlyst, og det er gjort en evaluering av totalt seks anbud.

Den nye fløya skal ifølge saksframlegget til kommunestyret ha ni nye brukerplasser. For å dekke flere brukere må kjøkkenavdelinga bygges om, nytt reinholdsrom må bygges, og mer arealer for personalet må tilføres. Dette er med i skisseprosjektet siden det er en naturlig følge av utvidelsen.

Det vurderes også å ta med en opsjon om vannbåren varme i totalprisen.

Arbeidet med ny parkeringsplass er planlagt oppstarta  ved årsskiftet.

Laveste anbud var på  23 913 245 kroner.  I tillegg kommer opparbeiding av parkeringsarealer på 1 875 000 og vannbåren varme på  2 mill. kroner. Totalkostnaden,   27 875 000  inklusiv merverdiavgift er runda t opp til 28 mill. som budsjettert.

 Byggekomitene ha åå fått klarsignal for n klagjører søknaden til Husbanken etter at sluttforhandlinga er utført.

Det er byggekomiteen (plan- og driftsstyret) som skal føre sluttforhandling med entreprenøren.