– Givende arbeidsdager og gode resultater

I fjæra er det mangt og mye å lære om og undre seg over. Fra  friluftsskolen på Sandørneset i sommer.

– Vi er svært glade for å få jobbe tett sammen med dere i Storfjord kommune, noe som bidrar med givende arbeidsdager og gode resultater.

Maja Sjöskog Kvalvik. Foto: Ishavskysten friluftsråd.
Tine Marie Hagelin. Foto: Ishavskysten friluftsråd.

Det skriver Tine Marie Hagelin og Maja Sjöskog Kvalvik i Ishavskysten friluftsråd i et julebrev til Storfjord kommune.

Slik oppsummerer friluftsrådet  hva de har fått til sammen med kommunen i 2016, samt planer for 2017:

Friluftsliv for alle, lavterskeltilbud for barn, unge og barnefamilier: I Storfjord og Lyngen deltok ca 80 voksne og 65 barn fordelt på 10 aktivitetsdager.

Friluftslivets uke 3. – 10. september: Informasjonsspredning for å få økt aktivitet og deltakelse i forkant av uka. Friluftsrådet deltok som arrangør og deltaker i en rekke aktiviteter i løpet av uka.
Friluftsskole: Hele 40 barn deltok i friluftsskolen som gikk over fire dager. Det deltok også flere barn og voksne fra mottaket i Skibotn. Arrangør Vestre Storfjord Lysløypelag, i tett samarbeid med friluftsrådet.

Ordførertur 12 juni: En svært trivelig tur med godt oppmøte. Vi gikk til Kielva med turleder Knut Jentoft. På plass ble det servert nydelig mat som ble plukket på turen!

Statlig sikra friluftsområder: Friluftsrådet har samarbeidet tett med kommunen for å gjennomføre sikringen av kommunens første statlig sikra friluftsområde, Sandørneset. Vi har fulgt opp grunneieren med kommunen, utarbeidet forvaltningsplanen, og skal søke midler i 2017.

Ti på hjul, turkonkurranse for hjulbrukere i alle medlemskommuner: 40 brukere totalt, med rullestol, rullator eller barnevogn har opplevd nye og gamle tilrettelagte friluftsområder i medlemskommunene.

Turkalender: Alle husstander fikk tradisjonen tro en gratis turkalender i posten i forkant av barmarkssesongen, med informasjon om en rekke ulike aktiviteter og fellesturer i våre medlemskommuner i løpet av året.

Turkort: Vi utarbeider en rekke turkort til merkede turer i Storfjord, som også skal oversettes til samisk og engelsk. Dette er populære informasjonsrike flyers som skal inspirere til flere turer.

Turkartpakke: Arbeidet med kommunens egne turkart er satt i gang med oppstartsmøte, og frivillige har i løpet av sesongen logget løyper med GPS. I 2017 skal alle husstand i kommunen få et gratis eksemplar rett hjem i postkassen!

Utstyrsbasen: Friluftsrådet har gjennom året gitt midler til kommunens utstyrsbase. Det er kjøpt inn utstyr som manglet og som det er stor etterspørsel etter.

I tillegg: Presentasjoner og informasjonstiltak om friluftslivstemaer, høringsuttalelser, samlinger og informasjonsdager, i tillegg til deltakelse på kommunale møter som rådgiver og samarbeidspart i en rekke friluftsfaglige temaer.

2017
I 2017 satser vi enda mer på lavterskel friluftsliv for de som trenger det mest. Vi utøker vår turkonkurranse for hjulbrukere, Ti på hjul, med flere nye turmål, bedre brosjyrer og skilt. Vi fortsetter suksessen med Friluftsliv for alle for barn, unge og barnefamilier. Flere turkort, ny turkalender, turkartpakke, ordførertur, diverse informasjonstiltak for å få flere ut på tur, informasjonstavler, turkartpakke, sikringsseminar og friluftsseminar og mye, mye mer. Vi vil også gjerne revidere friluftskartleggingen for dere slik at den blir mer detaljert. I 2017 feirer dessuten friluftsrådet 10 år! Dette skal vi skal markere i løpet av året og aller mest under en samlet Friluftsfestival for medlemskommunene i juni i Telegrafbukta i Tromsø, i tillegg til en storstilt aktivitetsdag i Storfjord (dato ikke bestemt).