Ville ha flyktning-regnskap

– 95 prosent av flyktningestrømmen er organisert kriminalitet og menneskesmugling, mener Sten Nystad (FrP).

Fem av representantene i Storfjord kommunestyre vil vite hva det koster Storfjord kommune å bosette flyktninger. Det får de ikke.

Hva koster det samfunnet å bosette flyktninger? Det er et spørsmål FrP-representanten Sten Nystad gjerne vil ha svar på. I siste kommunestyremøte fikk han verbal støtte fra Solveig Sommerseth (TPL).

– Kunne vært veldig nyttig, fastslo hun.

FrP-representanten framholdt at 95 prosent av flyktningestrømmen er organisert kriminalitet og menneskesmugling.

– Gå heim og gjør leksa di og utøv kildekritikk! anbefalte Stine Jakobsson Strømsø (AP), og pekte på at i forbindelse med bosetting av flyktninger har det aldri vært snakk om et overskuddsregnskap.

– Vi er i den heldige situasjonen at vi kan bosette flyktninger, og slipper å flykte fra krig og elendighet. Mangfold styrker! sa hun.

– Vi kan gi vårt bidrag ved å ta vår andel av flyktningene. Når vi hjelper dem til å bli sjølstendig fortest mulig, vil det bli et stort pluss for Storfjord. Det sa Maar Stangeland (SP).

Ordfører Knut Jentoft (TPL) var enig i at å bosette flyktninger ville være med på å berike kommunen.

– Alle føler at man har plikt til å gi ei hjelpende hand, og overskudd eller underskudd er ikke poenget, og det er heller ikke mulig å avlegge noe flyktningeregnskap, sa han.

Ved voteringa ble innstillinga om å bosette fem flyktninger i 2017 vedtatt mot fire stemmer.  Det ble imidlertid tatt forbehold om at der kan skaffes boliger.

Fem stemte for forslaget fra FrP  om å kreve  regnskap.

 

 

3 kommentarer til “Ville ha flyktning-regnskap”

 1. Det er jo litt underlig at det alltid er en gruppe, flyktninger, som skal kost/nytte vurderes. Men hva kostet representanten Nystad, og de øvrige representantene i k-styret den norske stat før de begynte å bli lønnsomme? Og noen av oss blir aldri helt lønnsomme. I dag er 63 % av innvandrerbefolkningen i lønnet arbeid, mot 69 % av den etnisk norske. Så forskjellen er ikke så stor.
  I Sverige har de kalkulert ned at de trenger 65000 innvandrere hvert år for å dekke opp for alle jobbene som må gjøres, og som det trenges hender til. Og dersom Norge har ca halvparten av Sveriges befolkning, så skulle tallet bli drøyt 30000 hvert år. Dvs ca det samme som kom i “kriseåret” 2015. Så i stedet for å kjempe mot, så bør en nå innse at vi trenger dem, og for at det skal gå bra for alle parter, så må vi bare tilrettelegge for bosetting og integrering.

  1. Ja statistikk kan leses på mange måter. 63% av innvandrerbefolkning er i lønnet arbeid. Det er vel alle svensker, polakker og innvandrer fra andre europeiske land det gjelder. Men finn tallene til asylsøkerne, så er det Det blir de sikker veldig takknemlig for. nok under 20%. Men du må bare fortsette med å ta disse inn i landet, så forsvinner oljepengene våres så fort at dine barn kan bare glemme å få pensjon fra staten.

 2. Vil bare komme med et lite innspill ang. “flyktninger”.
  Jeg har viet mitt tidligere liv til de byggetekniske gjøremål.

  Imidlertid fikk jeg et tilbud om å gå inn i Brennfjell mottak som miljøarbeider. Jeg takket etter litt tankevirkomshet Ja. Angrer ikke!
  Jeg var spent den første dagen – tenkte at dette er jo noe helt annet enn det jeg kan og er utdannet for. Men spenninga viste seg snart å være ubegrunnet.
  Gud hjelpe meg for noen flotte mennesker vi møtte, ikkeminst etter man kunne bli kjent med dem…
  Min makker (mange ganger fra Russland og ifra flere land i Afrika) og jeg på nattevaktene kunne sitte i resepsjonen å ta imot alle spørsmål og alle tilnærmelser til en samtale.
  Må si at jeg sjelden har hatt så dyptpløyende samtaler og prat med noen andre enn dem som kom ifra krigsherjede land og hadde hatt en reise hit så “rar” vi ikke kan forestille oss. I siste instans gjennom Russland (med sykkel) og til Storskog.
  (en av dem kunne prate norsk og de fleste kunne engelsk)

Det er stengt for kommentarer.