Slik skal omsorgssenteret likevel flyttes til Skibotn

pastedGraphic.png

Åsen omsorgssenter skal bygges om og huse Valmuen, tilrår rådmann Ellen-Beate J. Lundberg.

OMSORG I juni ble et omstridt forslag om å legge ned Åsen omsorgssenter og bygge nytt i Skibotn nedstemt. Nå blir det omkamp.

Forslaget om å legge ned Åsen omsorgssenter satte sinnene i kok i hele området fra Rasteby til Horsnes og i begge dalene. Da planene ble kjent, ble det satt i gang en underskriftsaksjon som samla omtrent halvparten av alle stemmeberettigede i hele kommunen på underskriftslistene. Og i kommunestyret brøt to av Ap-representantene ut, slik at forslaget ikke fikk flertall.

For noen uker siden ble Valmuen-bygget totalskadd i en brann, og nå mener rådmannen at Åsen omsorgssenter kan ombygges til det hun kaller Storfjord ressurssenter. Senteret skal være et Åpent hus, med kafé og catering, møteplasser, dag- og arbeidstilbud, ulike verksteder, brukthandel, konferanserom med mer. Det skal også ha det rådmannen kaller et teknologisk rom med utstilling og utprøving av velferdsteknologi.

– Bygget egner seg godt til formålet, med nærhet til butikk, bibliotek, flerbrukshall, rådhus, NAV, helsetjenester, frilufts- og turområder, heter det i prosjekt- og idéskissen.

Og omsorgssenteret skal plasseres i Skibotn. Her er det ifølge rådmannen gode omsorgsomgivelser og muligheter for samarbeid med Skibotn rehabilitering og Aleris.

Hjemmetjenesten skal ifølge skissen samlokaliseres med Helsesenteret på Oteren.

Prosjekt- og idé-skissen er ikke tilgjengelig på kommunes nettsider, og vil trolig bli lagt fram først på formannskapsmøtet onsdag. Det er da formannskapet skal behandle rådmannens budsjettforslag.

Av en epost  iStorfjord har mottatt fra rådmannen, framgår det at idéskissa nevnt ovenfor, ble presentert i arbeidsmøtet i formannskapet  sist onsdag, der også Frp var tilstede.

– Som det ble presisert i møtet, så er dette en idéskisse – et utkast – til politikerne for hvordan helse og omsorg kan struktureres i framtida, skriver rådmannen.

– Skissa viser hvordan helse- og omsorg ser at det er formålstjenlig å strukturere tjenestene i framtida ut i fra faglige hensyn og med begrunnelse  i oppgaveløsning, står det å lese i eposten.

– Innholdet i utkastet er verken uttømmende eller endelig, men en idéskisse til politikerne, skriver rådmannen.

Vi har bedt rådmannen redegjøre for hvordan det stiller seg når det gjelder utbetaling fra forsikringsselskapet dersom Valmuen ikke føres opp på branntomta men flyttes til et annet, eksisterende bygg.  Vi har til nå ikke mottatt en oppklaring i den saken.

Etter det vi erfarer, var Valmuen fullverdiforsikra, og forsikringssummen rundt 10 millioner kroner.