Frykter at arbeidsplasser flyttes til Tromsø

NITOs bedriftsgruppe i Storfjord kommune har i medlemsmøte diskutert kommunereformen og den kommende rådgivende folkeavstemningen som skal avholdes 6. juni 2016. NITOs medlemmer ytrer bekymring for sine arbeidsplasser og det kommunale selvstyret ved en evt. kommunesammenslåing.
Storfjord kommune har kjørt kampanjer for å få unge med høy utdannelse til å komme for å jobbe i kommunen. Vi ser med stor bekymring på faren for at våre arbeidsplasser blir flyttet til Tromsø, Lyngseidet eller Olderdalen. Å kunne bo i nærheten av jobben ser vi som et gode i en liten kommune.

Valget å bosette seg i Storfjord har gjerne sammenheng med nettopp å kunne kombinere et liv utenfor byen med nærhet til jobb, skole, barnehage og andre offentlige tjenester. NITOs medlemmer vil føle seg ført bak lyset dersom våre arbeidsplasser blir flyttet fra Storfjord kommune. Ved å bosette seg i Storfjord ønsket vi ikke å måtte bruke flere timer hver dag til pendling til og fra jobb. Et resultat av dette kan bli at noen føler seg tvunget til å ta med seg familien og flytte. Dette vil også kunne gi negative ringvirkninger for andre sektorer i kommunen, med tanke på at det kan bli færre barn i skoler og barnehager.

Et annet aspekt som man må tenke på ved at arbeidsplasser kan forsvinne i Storfjord er boligmarkedet. Dersom mange må flytte fra området for å finne arbeid kan dette trekke bunnen ut av boligmarkedet. Ved en reduksjon i antall arbeidsplasser vil det være færre som trenger bolig, og færre som vil flytte hit. Fraflytting kan medføre at boligmarkedet blir mettet. Lavere etterspørsel av boliger medfører lavere pris, altså kan folk oppleve at boligene deres blir mindre verdt.
For Storfjord kommunes selvstyring kan ikke vi se at en kommunesammenslåing vil være positivt. Langt fra makta til vår utkant. Dersom det er Tromsøalternativet som blir gjeldende ser vi med bekymring på manglende utviklingen i utkantene i det eksisterende Tromsø. Ønsker innbyggerne at vi ikke lenger skal kunne bestemme om for eksempel skoler skal legges ned? I dag er det kommunestyret – våre folkevalgte- som har all makt i forhold til investeringer og utvikling i kommunen. Dette vil vi miste dersom vi lar andre bestemme for oss.

Etter at budsjettet for 2015 blir godkjent vil Storfjord kommune være ute av ROBEK-lista, noe som viser at den kommunale økonomien er snudd i positiv retning. Vi tror ikke det er bedre å overlate styringen til folk som vi ikke kan forvente er særlig engasjert i lokalsamfunnene her i Storfjord. Hvilke investeringer vil en ny stor sammenslått Tromsø kommune gjøre i utkanten Storfjord?

NITOs bedriftsgruppe i Storfjord kommune tror på at den positive utviklingen vi har sett i det siste vil fortsette for vår kommune. Vi tror på at de folkevalgte i vårt kommunestyre er de beste til å ta avgjørelser for Storfjord. Vi håper at folkeavstemningen og kommunestyrets vedtak gjenspeiler at vi har tro på Storfjord kommune og vår framtid.
Hatteng 11.05.2016

NITO Storfjord kommunes bedriftsgruppe
Leder Hilde Henriksen Kibsgaard / Joakim Stensrud Nilsen