– Ikke bærekraftig

Stine Jakobsson Strømsø. Arkivfoto.

– Investeringsbudsjettet for Storfjord kommune er ikke bærekraftig. Rammereduksjonene som er lagt inn i økonomiplanperioden lar seg ikke realisere uten vesentlige kutt i tjenestenivået.

Det sa Arbeiderpartiets gruppeleder Stine Jakobsson Strømsø i gårsdagens budsjettdebatt i kommunestyret, og holdt fram at ytterligere kutt i tjenestenivået anses å være uforsvarlig

Budsjett og økonomiplan har i år vært behandla i arbeidsmøter i formannskapet der alle partier har deltatt, og Jakobsson Strømsø roste ordføreren for å skape godt samarbeidsklima i forbindelse med budsjettarbeidet.

– Vi forsøkte å bli enige, og det ble vi. Men det har kosta, sa ordfører Knut Jentoft (TPL) da han innleda til debatt i gårsdagens budsjettmøte. Han viste til at arbeidet med å komme ut av Robek har ført til at investeringsbehovet har hopa seg opp. Investeringene for 2017 er derfor budsjettert med 79 mill., der bygging av demensavdeling ved Åsen omrorgssenter er den største, med 28 mill.

– Rådmannen advarer mot så store investeringer med mindre man foretar strukturendringer, påpekte Stine Jakobsson Strømsø.

– Jeg tror ikke investeringsbudsjettet er bærekraftig, og kan ikke støtte dette. Vi havner i et uføre, og kommer til brekke ryggen med dette investeringsbudsjettet, sa hun.

Mange behov
Ordføreren regna i sin innledning opp behov som svømmebassenget ved Hatteng skole, bygging av omsorgsboliger, oppstart av begge omsorgssentrene, gjenoppbygging av Valmuen, beholde dagens skolestruktur, tilksudd til boligbygging, IT-løsning for begge skolene, vann- og avløp og opprusting av Vestersida-senteret.

– Uforsvarlig
Stine Jakobsson Strømsø holdt fram at ytterligere kutt i tjenestenivået anses å være uforsvarlig.

– Videre er det viktig å legge investeringsporteføljen på et nivå som i praksis lar seg gjøre med interne og innleide ressurser i driftsetaten, sa hun.

På vegne av Arbeiderpartiet forslo hun at følgende investeringstiltak endres:

  • Utbygging Åsen omsorgssenter  ​- 23 mill.
  • Valmuen gjenoppbygging – 8, 2mill.
  • Boligbygging i egen regi- 12, 5mill.
  • Omsorgsboliger  + 20 mill.
  • Omsorgsboliger innen eldreomsorg flyttes frem til 2017, finansieres gjennom låneopptak, MVA-kompensasjon og tilskudd fra Husbanken.
  • Låneopptak for kommunen reduseres til 21, 46 mill.  i 2017.

– Endringene på Åsen omsorgssenter genererer svært få ekstra beboerrom. Det haster med å få på plass omsorgsboliger. I tillegg må det til en bemanningsøkning i hjemmetjenesten for å sikre at de som kan bo hjemme får reelle muligheter til det, framholdt hun.

Arbeiderpartiet endringsforslag fikk bare partiets egne tre stemmer og falt. Hele budsjettforslaget fra formannskapet ble deretter vedtatt, mot Arbeiderpartiets tre stemmer.