Hegna om kulturskolen

Fra UKM i Storfjord i 2016.

Silja S. Mattila (MDG) fikk i dagens budsjettdebatt i kommunestyret gjennomslag for sitt forslag om å beholde ei lærerstilling i kulturskolen.

I et innlegg roste hun kulturskolens innsats opp i skyene, og slo fast at det er ingen kommuner som matcher Storfjord når det gjelder UKM.

I budsjettforslaget var det foreslått å kutte ei lærerstilling på 40 prosent i kulturskolen. Silja pekte på at dette ville ramme 20 elever, som ville stå uten tilbud dersom kuttet ble vedtatt.

– Kulturskolen er viktig ikke bare for de elevene dette gjelder, men også for Storfjord kommunes omdømme, slo hun fast.

Innsparinga ved å kutte stillinga ville bli 140  000 kroner i året.

Solveig Sommerseth viste til at i idretten skjer det meste på dugnad, og mente at den modellen også måtte kunne gjelde i større grad i kulturskolen.

Hun foreslo å opprettholde aktivitetesnivået i kulturskolen på nåværende nivå uten å øke rammene, for eksempel ved å la rektorfunksjonen ivaretas av en av grunnskolenes rektorer.

Forslaget hennes fikk bare seks stemmer, og falt, mens MDGs forslag ble vedtatt med 11 stemmer. Inndekninga skal skje ved øke posten for salg av konsesjonskraft.