Maks fem

Illustrasjonsfoto. Flyktninger lærer norsk. Personene på bildet har ikke noe med den konkrete saken å gjøre.

Rådmannen tilrår  ikke at det bosettes flere enn fem flyktninger per år.

IMDi har anmoda Storfjord kommune å bosette ti flyktninger i 2017, og det samme antall for hvert av årene 2018 og 2019.

– Bosetting av ti flyktninger årlig anses som å være umulig for Storfjord kommune. Dette både med tanke på kapasitet i tjenestene og når det gjelder er mangel på boliger. Det har det siste året vært svært utfordrende med hensyn til å skaffe til veie boliger til flyktningene.

Det skriver rådmannen i si saksframstilling til kommunestyret, som skal behandle bosettingsanmodninga i morgendagens møte.

Rådmannen anbefaler også at det  tas forbehold om tilgjengelige boliger.

Storfjord kommune har i perioden 2012-2016 bosatt 34 flyktninger, 20 av dem ved ordinær bosetting og 14  via familiegjenforening.

FrP-nei til flyktninger
Da saken ble behandla i formannskapet, foreslo Sten Nystad (FrP) at det ikke bosettes flyktninger i noen av årene 2017-2019. Han begrunna det med kommunens bolisituasjon og kapastitet i tjenestene,. Forslaget fikk bare hans egen stemme.

Formannskapet gjorde ingen vedtak om bosetting i 2018-2019.