Byggestopp for Borgen

Arbeidet med en nybygg på Borgen er stansa med umiddelbar virkning.
Arbeidet med en nybygg på Borgen er stansa med umiddelbar virkning.

Storfjord kommune har gitt umiddelbar byggestopp  for et nybygg på Borgen.

Årsaken er at arbeidet med  å reise råbygget ble igangsatt uten tillatelse. Det skjedde  som en følge av en misforståelse i forbindelse med  søknadsprosessen for arbeidet som skulle gjennomføres i 2015. Grunnarbeidet og ringmur og støyp av plate ble utført i 2014.

Tiltaket er et tilbygg til kjøkken, spisesal og bibliotek, og skal inneholde blant anna foaje, resepsjon og konferansesal som kan deles av med foldevegger og gjøres om til tre klasserom.

Nå har altså Storfjord kommune  gitt umiddelbar byggestopp etter at bygget er sikra for framtidig skader. Det er byggestopp fram til kommunen har gitt igangsettingstillatelse.

Les også: Borgen bygger, billig

Borgen.
Ungdom i Oppdrag Borgen.

Nå skal  tiltakshaver sørge for at ansvarlig søker søker om endring av gitt rammetillatelse. Ny søknad om igangsetting skal sendes inn av godkjent firma med sentral godkjenning. Det stilles også krav om at alle som skal gis ansvarsrett for ansvarsområder i tiltaket har sentral godkjenning. Dette gjelder også for uavhengig kontroll for alle områder som plan- og bygningsloven krever.