Klager til Statnett

Det er kjørt parallelle spor i strid med reglene.
Det er kjørt parallelle spor i strid med reglene.

Storfjord kommune har nå sendt en klage til Statnett  der det påpekes at det etter linjebygging sommeren 2016 har blitt en god del terrengskader etter kjøring med motorkjøretøy.

– Over ei strekning på cirka 400 meter fra toppen av traseen over Åsen og innover er det registrert diverse brudd på de retningslinjene som Statnett selv har utarbeidet og som er godkjent av NVE, skriver plan- og driftssjef Trond Arne Hoe i Storfjord kommune  i et brev til Statnett, og nevner i fleng:

  • Det er kjørt i opptil 4 parallelle kjørespor ved kryssing av våte partier. Man kan få inntrykk av at når det har blitt ille nok et sted, så har man valgt et nytt spor.
  • Det er kjørt relativt dype spor over våte parti.
  • Det er ikke mulig å få øye på avbøtende tiltak i form av bedring av underlag, med ett unntak. På ett sted er det tatt i bruk en utlagt klopp/vandring som er lagt ut for gangsti opp til Skjellhumpen.
  • Det er registrert at gravemaskin har vært på stedet.
terrengskade-3
Det er kjørt dype spor over våte parti.

Plan- og driftssjefen viser i brevet til at det etter konsesjoner skal  foreligge en miljø, -transport og anleggsplan (MTA) som skal være godkjent av NVE før anleggstart.   Statnett sin MTA-plan ble godkjent av NVE  22. januar i år.

Les også: – Er dette en standard som kan godkjennes? 

Han konkluderer med at det meste kan repareres, og at det kan diskuteres hva som er skade.

– Men det ser ikke særlig trivelig ut i dette området i dag. Området er dessuten mye brukt som nærområde og friluftsområde. Dersom det observerte representerer en standard som kan godkjennes, er det vanskelig å se hensikten med MTA- planer og håndbøker i terrengbehandling.  Da bør alternativet være pålegg om kun helikoptertransport for det som ikke kan bæres på ryggen, skriver Trond-Arne Hoe i brevet.

Storfjord kommune ber nå om snarlig tilbakemelding fra Statnett hvor det blir redegjort hva som gjøres med skadene.

terrengskad-1
– Det ser ikke særlig trivelig ut i dette området i dag, konkluderer plan- og driftssjef Trond Arne Hoe. Bilder: Storfjord kommune.