Søker forlengelse av forhåndsgodkjenning

Her, på grusbanen ved Hatteng skole, skal det bli kunstgrasbane.
Her, på grusbanen ved Hatteng skole, skal det bli kunstgrasbane.

Storfjord kommune har søkt departementet om forlengelse for to år av  idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenninga for kunstgrasbanen på Hatteng.

Godkjenninga for Hatteng kunstgrasbane (60 x 100 m) er datert 15. desember 2014. Banen er nå inne i kommunens investeringsbudsjett for 2017  med 4,8 mill.

Opprinnelig ble planene sendt inn på vegne av Storfjord idrettslag,  men i henhold til politisk vedtak skal Storfjord kommune nå stå som byggherre.  Planene for anlegget er for øvrig uendra.