Legger fiberoptisk kabel Kvesmenes – Skibotn

Fiberoptisk kabeltrasé Kvesmenes - Skibotn.
Fiberoptisk kabeltrasé Kvesmenes – Skibotn (blå linje).

Bredbåndsfylket Troms AS (BBFT) har fått tillatelse til å legge fiberoptisk sjøkabel  mellom Kvesmenes og Skibotn. 

Det er klart etter et vedtak i Kystverket Troms og Finnmark nylig.

Kabelen er nødvendig for å sikre ei kraftig og fremtidsretta breibandsløsning for strekninga fra Oteren via Skibotn. I tillegg til at befolkninga i Skibotn vil få et kraftfullt breiband,  vil den også danne en redundans (kan ta over hvis en annen skulle falle ut, red.anm.)  for fibernettet nordover.

Sjøkabelen skal legges i samme trasé som Telenor sin kabel på samme strekket. Landtakene vil også legges like ved Telenor sine.

Kystverket har vært i dialog med Storfjord kommune angående planstatus. Interkommunal kystsoneplan for Gáinovuona/Kåfjord, Lyngen, Storfjord kommune (30.9.2015) beskriver de arealmessige planformålene. Slik Kystverket tolker planverket er ikke tiltaket på noen steder i strid med kommunens plan. Tiltaket vurderes derfor å være i overensstemmelse med plan.

Høring

Tiltakshaver har sjøl parallelt med søknaden til Kystverket sendt saken på høring til berørte parter. Høringsinstanser var:

  • – Telenor
  • – Universitetet i Tromsø, avd. for marin arkeologi
  • – Troms Fiskarfylking
  • – Troms fylkeskommune
  • – Fiskeridirektoratet.
  • – Forsvarsbygg
  • – Sametinget
  • – Storfjord kommune

Det har ikke fremkommet negative tilbakemeldinger i høringsrunden med betydning for Kystverkets behandling av saken.

 

Vilkår

I vedtaket stilles en rekke vilkår for tillatelsen. Blant anna skal kabler, rør og ledninger på sjøbunnenplasseres i henhold til vedlagte stemplede kartutsnitt med nøyaktig inntegnet trasé. De må følge bunntopografien (uten heng) og legges forsvarlig slik at de ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester og søkker skal ha en slik utforming at de ikke hefter fiskeredskaper. Det skal så langt som mulig unngås bruk av frie spenn og sidestøtter. Der frie spenn ikke kan unngås, skal de utføres med så korte spenn som mulig.

Én kommentar til “Legger fiberoptisk kabel Kvesmenes – Skibotn”

  1. Fra Kvesmenes til Skibotn, javel og mange offentlige instanser involvert. Hvem er involvert for at kabelen skal komme seg fra Oteren til Kvesmenes ?

Det er stengt for kommentarer.