Bare 11 av 931 ledige

Det er få arbeidsledige i Storfjord, viser tall fra NAV Storfjord. Illustrasjonsfoto.
Det er få arbeidsledige i Storfjord, viser tall fra NAV Storfjord. Illustrasjonsfoto.

Ferske tall viser at arbeidsledigheten fortsatt er lav i Storfjord. 

– Kun 11 personer av en arbeidsstyrke på totalt 931 personer er registrert som helt ledige hos NAV, noe som utgjør en andel på 1,2 prosent. Arbeidsledigheten i Troms ligger på 2 prosent. Det melder Benedicte Helen Lilleng, NAV-leder i Storfjord.

Ingen ledige under 25 år
I november var det ingen arbeidsledige under 25 år i Storfjord. Over halvparten av de ledige i kommunen er i alderen 25-40 år. De fleste ledige i Storfjord er menn med bakgrunn fra industriarbeidsplasser, og dette er en tendens man ser i resten av Troms også. I Troms er det nå registrert i alt 258 ledige med industribakgrunn.

Mange ledige jobber i Troms
Det er registrert 782 ledige stillinger ved utgangen av november, og hele 218 av disse er innenfor helse, pleie og omsorg. Det er også 109 ledige undervisningsstillinger.

Høyest og lavest ledighet
Arbeidsledigheten er nå lavest i Bardu (0,8 prosent), Storfjord og Målselv (begge 1,2 prosent), Ibestad (1,6 prosent) og Kvænangen (1,7 prosent). Høyest ledighet er det i Skånland (3,5 prosent), Dyrøy og Karlsøy (begge 3,3 prosent) og Lavangen (3,1 prosent).