Stabilt arbeidsmarked

Arbeidsledigheta i Storfjord  er nå på 1,2 prosent. Det er nestlavest i Troms.

I  Troms var arbeidsledigheta ved utgangen av november er på 2 prosent, noe som tilsvarer 1743 personer. Det er en økning på 1 prosent fra samme tid i fjor. Ledigheta i hele landet er på 2,8 prosent, noe som er en nedgang på 1 prosent fra fjoråret.

Opp blant menn, ned blant kvinner
Ledigheta blant menn øker med 3 prosent, mens den går like mye ned blant kvinner. I alt er det nå 616 helt ledige kvinner og 1127 helt ledige menn i fylket.

Behov for helsearbeidere
Det er registrert 782 ledige stillinger ved utgangen av måneden, og hele 218 av disse er innenfor helse, pleie og omsorg. Det er også 109 ledige undervisningsstillinger. Størsteparten av de ledige har arbeidserfaring fra industriarbeid (258), reiseliv og transport (213), butikk (194) og bygg- og anleggsbransjen (189).

– I Troms er det fortsatt et misforhold mellom ledige stillinger og arbeidssøkere. I helse- og omsorgssektoren er behovet vedvarende stort, og særlig distriktene sliter med å finne fagfolk, sier konstituert fylkesdirektør Bente Ødegaard i NAV Troms.

Hun forklarer den lille ledighetsøkninga innenfor industriyrker med permitteringer i fiskeindustrien.

Lavest og høyest ledighet
Arbeidsledigheta er nå lavest i Bardu (0,8 %), Storfjord og Målselv (begge 1,2 %), Ibestad (1,6 %) og Kvænangen (1,7 %). Høyest ledighet er det i Skånland (3,5 %), Dyrøy og Karlsøy (begge 3,3 %) og Lavangen (3,1 %).