Storfjordingene har god plass

Moskogaisa_0589
Storfjordingene har god plass å boltre seg på.

Storfjordingene har god plass: Det bor bare én person per km2 landareal i kommunen. 

Gjennomsnittlig antall personer i hver husholdning er 2,22. Disse og andre opplysninger om kommunen kan du finne på Statistisk sentralbyrås Kommunefakta som lanseres i dag.

Her får du de mest brukte SSB-tallene om blant anna befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for kommunen.

Klikk her!