Presenterer bok

Jan R Olsen med ny bok, På tur i Nord-Troms.
Tirsdag i neste uke skal Jan R. Olsen holde foredrag på rådhuset om si ny bok, På tur i Nord-Troms.

Biblioteket ønsker alle velkommen til foredrag på rådhuset førstkommende tirsdag.

Det er forfatter og fotograf Jan R. Olsen som skal presentere si nyeste bok, På tur i Nord-Troms.

– Han vil fortelle om hvorfor han skriver ei slik bok, og om arbeidet som ligger bak utgivelsen. I foredraget legges det spesiell vekt på turer i Storfjord året rundt, men  han kommer også inn på turer i Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen, og bilder som ikke fikk plass i boka.  Det skriver bibliotekar Marianne Langånes i ei pressemelding.

– Mørketidsfilmen Polar night står også på programmet, og det blir anledning til å kjøpe signert eksemplar av boka, legger hun til.