16 flere siden nyttår

Folketallet i Storfjord er på veg oppover igjen, og har økt med 16 siden nyttår

Men det skyldes ikke at storfjordingene er blitt mer fruktbare enn før, for fødselsoverskuddet er negativt: Det var bare 12 fødsler til og med utgangen av tredje kvartal, mens 16 personer døde.

Derimot er det innflytterne som fører til at folketallet øker. I denne perioden var det i alt 109 personer som flytta til kommunen, mens 89 flytta ut. Det gir en nettoinnflytting på 20 personer.

De fleste, 63 personer, som flytta til kommunen, kom fra utlandet. Av de 89 som flytta fra kommunen, flytta bare to til utlandet.

Folketallet i Storfjord økte med 16 fra nyttår til utgangen av 3. kvartal.
Folketallet i Storfjord økte med 16 fra nyttår til utgangen av 3. kvartal.