Ønsker gammer i utmarka

Gamme. Tegning: Leidulf Olsrud.
Gamme. Tegning: Leidulf Olsrud.

SKIBOTN Skibotn Kvenforum ønsker at fastboende igjen får rett til å ha en gamme i utmarka for å drive jakt og plukke bær på Statens grunn.

Saka har vært behandla på et møte i kvenforumet, og i et enstemmig vedtak vises det til at før krigen var det over 50 gammer i Skibotndalen. De har nå gått fullstendig tilbake til naturen, og det er nesten ingen rester etter dem.

– De fastboendes forfedre har levd i området i over 8000 år. De hadde gammer for å drive jakt og for å overnatte i mens de høsta alt de kunne få fra naturen. Det har ikke blitt noen miljøødeleggelser på grunn av disse gammene, heter det i vedtaket, som er sendt Statskog, Storfjord kommune, Fylkesmannen i Troms, Direktoratet for naturforvaltning og Landbruksdepartementet.