Hvorfor blir skolebarn i Storfjord forskjellsbehandlet?

datamaskiner
– Skolene har utfordringer med gamle maskiner som fungerer når de selv ønsker det, mener innsenderen.

Av Geir Varvik, Høyre

Gjennom mange år har det vært et stort problem med IT løsningene både på Hatteng og Skibotn skole.

Som Høyrepolitiker i kommunen har vi ofte påpekt dette problemet, uten at noe skjer av den grunn.

For de som jobber ved skolene er dette et problem som har skapt utrolig mye frustrasjon gjennom mange år.

Skolene har utfordringer med gamle maskiner som fungerer når de selv ønsker det, har jeg inntrykk av.

Under prøver og eksamen er det veldig ofte at noe skjer med dem, gjerne midt under eksamen eller andre prøver.

Ved undervisning hvor en må bruke PC, nettbrett o.l. ,er en aldri helt sikker på om en i det hele tatt kommer på nettet.

Det var derfor med stor glede at vi under formannskapsmøtet den 14.oktober fikk beskjed om at kommunen endelig hadde funnet ut hva disse problemene skyltes, og at en skulle sørge for å få dette i orden. Saken skulle bli lagt ut på anbud, og da for begge skolene. Dette fikk vi under møtet en klar forsikring om at en skulle gjøre, problemet ved begge skolene skulle bli løst.

Men, den glede den varte ikke lenge.

Under ekstramøte i formannskapet den 3.november etterlyste jeg hva konklusjonen på anbudet ble, og når ville noe skje. Fikk da til svar at anbudet ble for kostbart, men at kommunen selv var begynt å strekke nye kabler på Hatteng skole.

Det viste seg at det anbudet kommunen hadde sendt ut kun gjaldt den ene skolen, Hatteng!

Det de lovte under møtet den 14. oktober stemte ikke i det hele tatt, er det rart at en blir oppgitt og frustrert??

Problemet ved skolen i Skibotn hadde en ikke tatt tak i i det hele tatt, hva som er feil her er det fortsatt ingen som vet noe om.

Men kommunestyret hadde gitt en ekstra bevilling til skolen på kr 100 000.- for å fikse problemet som ingen vet hva er. NÅR skal en gjøre det, det er det store spørsmålet.

Dette er en forskjell behandling av barn i kommunen som vi ikke kan godta. Vi er tross alt snart i 2017, problem med IT og nett tilgang bør derfor være et ikke eksisterende problem.

Noen få hundre meter fra skolen ligger Olderelv Camping. Her kan gjester og besøkende trådløst knytte seg på nettet. Det er ingen problemer om det er 30 -40 eller 100 som er knyttet på samtidig.

Det kan også nevnes at Skibotnhallen er ca 100 m fra skolen. Her arrangeres det messer mm hvor veldig mange uten problemer er på samtidig.

Jeg beundrer administrasjonen, og ikke minst lærerne ved skolen, at de gjennom en årrekke har godtatt å jobbe under slike forhold.

Det vil uten tvil gå ut over undervisningen til elevene. Arbeidsmiljøet ved skolen må også være skadelidende pga dette.

Det er nå på tide at lærerne, elevene og ikke minst foreldrene slår knyttneven i bordet og klart og tydelig sier fra at nå må problemene straks bli fikset.

Vi kan ikke være bekjent av at dette er et problem i det herrens år 2016.