Næringsrådgiveren engasjert i exit Skibotn

Willy Ørnebakk kritiseres for sitt engasjement forarbeidsgruppa som jobber for løsrivelse av Skibotn.
Willy Ørnebakk kritiseres for sitt engasjement for arbeidsgruppa som jobber for løsrivelse av Skibotn.

Det har vakt oppsikt at kommunens næringsrådgiver er med i arbeidsgruppa som styrer med løsrivelse av Skibotn med sikte på overføring til Kåfjord.

Willy Ørnebakk er ansatt som nærings- og utviklingsrådgiver i Storfjord kommune. For tida har han permisjon fra jobben i Storfjord mens han fungerer som fylkesråd (Ap) for helse, kultur og næring  i Troms Fylkeskommune.

Ifølge Framtid i Nord er disse med i arbeidsgruppa: Magne Wilhelmsen (H), Willy Ørnebakk (Ap), Sigmund Steinnes (Ap), Anette Ørnebakk (Ap), Kari Nilsen Overelv (MDG) og Trond Magne Garfjell (FrP).

trond-roger-larsen
Rådmann Trond-Roger Larsen syns det er trist at næringsrådgiver Willy Ørnebakk engasjerer seg i saken om løsrivelse av bygda Skibotn.

Artikkelen har fått et etterspill på Facebook, og der har også rådmann Trond-Roger Larsen kommentert saken. Han skriver: “Trist at næringsrådgiveren i kommunen iflg FiN er initiativtaker”.  Rådmannen har i samme tråd blitt kritisert for at han som kommunens øverste administrative leder kommenterer ansattes gjøren og laden på Facebook.

Her er et par av kommentarerene på Facebook:

“Meget betenkt at den øverste leder i kommune er på fb å komentere hva andre ansatte gjør.”

“Helt enig, dette er ikke noe man tar på FB! Men som øverste leder kaller man inn vedkommende hvem det nå enn måtte være, på teppet og tar det face to face!”

Rådmann Trond- Roger Larsen har i en tekstmelding kommentert saken slik:

“Har snakket med Willy om dette, og vi har gitt uttrykk for begges syn oss imellom. Jeg har ingen kommentar utover det.”

Willy Ørnebakk har i ei  kort tekstmelding lovt å kommentere saken.

Klokka 2110 lørdag kommer han med denne meldinga:
“Beklager sein respons. Har vært i møter og møter til langt på kveld både i går og i dag. Min kommentar :
“Eg har hatt en samtale med rådmannen. Utover det har eg ingen kommentarer.””