Mer 90 i Skibotndalen

rikgrensen-finland
Nå blir det mer fart på E8 i Skibotndalen. Her fra riksgrensen mot Finland. Foto: Statens vegvesen.

Så snart Vegdirektoratet har fatta vedtak,  blir det etablert  ny 90 km/t-sone i Halsebakkan i Skibotndalen.

Det dreier seg om ei strekning på 6,54 km.

Denne strekninga ble ferdigbygd i 2015, og er bygd for 90 km/t.

Forholdet til lavere vegstandard i nabostrekninga på 3,13 km i retning sør gjorde imidlertid at prosjektgruppa den gang valgte å skilte med 80 km/t med begrunnelse i trafikksikkerhet.

Ut fra dagens erfaringer med denne vegstrekninga ønsker imidlertid vegavdeling Troms nå å innføre 90 km/t på nyvegen.

Fylkeskommunen har tatt  Statens vegvesens forslag til etterretning, men ønsker  at fareskilt med underskilt «Lavere vegstandard»  brukes ved overgang til lavere standard. Fylkeskommunen vil arbeide aktivt for å få gjennomført enhetlig god standard av E8 i Skibotndalen.

 

Det Vegdirektoratet som fatter endelig vedtak om høyere fartsgrense enn det som følger av Vegtrafikkloven, og Troms vegavdeling haqr np bedt om at slikt vedtak fattes.