Mer 90 i Skibotndalen

rikgrensen-finland
Nå blir det mer fart på E8 i Skibotndalen. Her fra riksgrensen mot Finland. Foto: Statens vegvesen.

Så snart Vegdirektoratet har fatta vedtak,  blir det etablert  ny 90 km/t-sone i Halsebakkan i Skibotndalen.

Det dreier seg om ei strekning på 6,54 km.

Denne strekninga ble ferdigbygd i 2015, og er bygd for 90 km/t.

Forholdet til lavere vegstandard i nabostrekninga på 3,13 km i retning sør gjorde imidlertid at prosjektgruppa den gang valgte å skilte med 80 km/t med begrunnelse i trafikksikkerhet.

Ut fra dagens erfaringer med denne vegstrekninga ønsker imidlertid vegavdeling Troms nå å innføre 90 km/t på nyvegen.

Fylkeskommunen har tatt  Statens vegvesens forslag til etterretning, men ønsker  at fareskilt med underskilt «Lavere vegstandard»  brukes ved overgang til lavere standard. Fylkeskommunen vil arbeide aktivt for å få gjennomført enhetlig god standard av E8 i Skibotndalen.

 

Det Vegdirektoratet som fatter endelig vedtak om høyere fartsgrense enn det som følger av Vegtrafikkloven, og Troms vegavdeling haqr np bedt om at slikt vedtak fattes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *