Stor interesse for utmelding til Kåfjord

Det er delte meningerni Skibotn om hvorvidt bygda bør bli en del av Kåfjord eller ikke. Det kom fram på et folkemøte torsdag kveld.
Det er delte meninger i Skibotn om hvorvidt bygda bør bli en del av Kåfjord eller ikke. Det kom fram på et folkemøte torsdag kveld.

Det er stor interesse i Skibotn for spørsmålet om bygda skal søke om å bli en del av Kåfjord eller ikke.

Etter valget i 2015 har forholdet mellom Skibotn og resten av kommunen forverra seg i betydelig grad, og spørsmålet om bygda heller skal bli en del av Kåfjord, har meldt seg med stor tyngde.  Dermed kan Storfjord få sin variant av brexit.

Talsmann for arbeidsgrupa som er nedsatt for å arbeide med saken, Magne Wilhelmsen, sier til iStorfjord at hele 85 personer møtte fram til folkemøtet som arbeidsgruppa hadde invitert til torsdag kveld.

– Vi er kjempefornøyd, sier han.

Det ble ikke foretatt noen avstemning på møtet, men arbeidsgruppa hadde laga ferdig ei underskriftsliste som de som ønsker  at bygda skal bli en del av Kåfjord, kunne skrive under på.

Ifølge Magne Wilhelmsen skrev om lag halvparten av de frammøtte seg på lista.

– Vi er opptatt av å legge til rette for at folk skal si hva de mener om spørsmålet, og det var mange som kom fram med sine synspunkter i kveld, opplyser Magne. Han føyer til at det var argumenter både for og mot Kåfjordtilslutning, og i tillegg var det tvilere. Det var også noen som var mot en slik løsning, og begrunnelsen var ifølge Magne Wilhelmsen at man vet hva man har, men ikke hva man får.

Nå skal arbeidsgruppa stille seg til disposisjon for befolkninga i bygda, og svare på spørsmål folk måtte ha.

– I Skibotn er det 582 stemmeberettigede, og vi må ha et godt flertall, over 300 underskrifter skal vi gå videre med saken. Får vi det, blir neste steg å legge fram saken for departementet, sier han.

– Hvilke argumenter kom fram på møtet for ikke å være en del av Storfjord lenger?

– Bant anna budsjettforslaget som ble lagt fram nylig. Av 88,5 mill. på investeringsbudsjettet går 4 mill. til Skibotn. Et anna argument var demokrati-situasjonen. Man synes det er vanskelig å bli hørt.

– Hva mener man vil være bedre for bygda Skibotn som en del av Kåfjord?

– Det var vel ikke mange synspunkter på de. Man vet hva man har, og spørsmålet er hva man vil beholde og hva man kan stille av krav ved en overgang. Det er spørsmål vi ikke har gode svar på, og som må avklares i en dialog med Kåfjord.

– Hvilke signaler har man fått fra den politiske ledelsen i Kåfjord på å få Skibotn som en del av kommunen?

– Vi har ikke hatt noen dialog med Kåfjord om dette, men Kåfjord stiller seg positiv til saken.