– Kommet i en skvis

Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.
Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.

– Det sittende kommunestyret er kommet i en skvis i Strandbu-saken.

Det sier ordfører Knut Jentoft (TPL) i en kommentar til at kommunestyret i siste møte, med ti mot sju stemmer, vedtok å avvise klagen fra bønder i Skibotn. De klaga på et tidligere vedtak om å omdisponere dyrkamark til tilleggsarealer for Strandbu camping.

– Alle avtaler er gjort av det forrige kommunestyret, og det ville vært uansvarlig av nåværende kommunestyre å feie alle avtalene til side, sier ordføreren. Han medgir at det er ei infløkt juridisk sak, og peker på at bøndene nå har full mulighet til å anke avvisningsforslaget.

– Noe de også har gitt uttrykk for at de kommer til å gjøre, føyer han til.

Dermed vil man, ifølge ordføreren, få en juridisk avklaring  av saken ved fylkesmannens behandling av klagen.

– For det var det som var kommunestyreflertallets hensikt, fastslår han.

Det som er uklart, mener han, er om alle premissene var tilstede da Fylkesmannen oppheva sin innsigelse mot å omdisponere dyrkamark til campingformål.

– Var alle blitt hørt som skulle bli hørt? Det er det vi må få avklart, sier han, og mener at en klage fra bøndene i Skibotn må behandles av en settefylkesmann.

– Dette er en trist og tragisk sak for landbruket, og spesielt for gårdbrukerne i Skibotn. De er jo en utryddingstrua og verneverdig gruppe, som mot alle odds står han av, sier han.

Kjøper den ikke

Leif Bjørnar Seppola.
Leif-Bjørnar Seppola.

Lederen i Skibotn Saubeitelag, Leif-Bjørnar Seppola, kjøper ikke ordførerens argumentasjon. Han mener tvert imot at det var en ansvarsfraskrivelse av kommunestyret å avvise klagen. Han er spesielt skuffa over at ordføreren stemte for, og at Frps represenant og SPs representanter gjorde det samme.

Han har for øvrig registrert at i kommunestyret stemte  representantene fra Skibotn mot camping på dyrket mark.

– Der har stemninga snudd, konstaterer han.

– Vi hadde fått inntrykk av at de ville støtte oss, og hadde bare to av dem stemt mot, ville saken vært stoppa, sier han.

Han trur ikke Fylkesmannen vil foreta noen juridisk vurdering av saken, ut over det å se om det er gjort noen saksbehandlingsfeil.

– Vi ønsker ikke noe anna enn at jordloven skal gjelde i også Storfjord, sier Leif-Bjørnar Seppola, og opplyser at Saubeitelaget skal skrive klagen  nå i helga.

 

 

 

 

 

Én kommentar til “– Kommet i en skvis”

 1. Kommunestyrevedtak asfaltering av 5 fotballbaner på dyrka matjord for oppstilling av campingvogner.
  Rådmannen presenterer en innstilling fattet på totalt sviktende premisser. Det er ikke undertegnede, Karvonen, som jordleier som har behov for skriftlighet. Det er en ren misforståelse av jordloven. Hvilken landbruksfaglig kompetanse er det kommunen bruker? Det er jordeieren som må presentere en skriftlig kontrakt som dokumentasjon på driveplikten og kommunen har med å påse og føre kontroll Dette bekreftes av advokat i Bonde og Småbrukerlaget. Så klarer rådmann å vri det til at jeg mangler skriftlighet for det er det som kreves!? og at jeg dermed ikke har rettslig innsigelse og klagerett, og setter klagerett opp til votering. Etter 10 min. pause med finpussing av ordlyd fatter så kommunestyret flertallsvedtak 10-7, men innstillinga er en faktafeil som aldri skulle vært fremmet. .Det er i produksjonssøknaden en avleser hvem som driver de forskjellige jordparseller med gårds og bruksnummer notert.( jeg klarer meg lenge med muntlige avtale og alle vet at ,om så skulle være, så er enhver muntlig avtale i forretningslivets jus, en like juridisk fullgod gyldig avtale som en skriftlig. MEN -jordeieren derimot, trenger skriftlighet som dokumentasjon for driveplikten. Den skal være på minimum 10 år og kan ikke sies opp i avtaleperioden. Denne jordloven ble forandret i 2009 og avsluttet dermed et flere 100 års husmannsvelde, til et snev av sosialisme. Jordeier må nødvendigvis skrive denne kontrakten med en bonde, men jeg skal ikke bli rettsløs når han ikke gjør det .I stedet for å konfrontere jordeieren som bryter jordloven , sitter på sine eiendommer uten kontrakt og gjør hva de vil med den, går de løs på en liten bonde og feiler. Saksbehandlingsfeiler an mass.

  Men jeg akter ikke kverulere mer med imbesile politiske analfabeter og anker verken til fylkesmann, lappefogd eller konge. Som selverklært nihilist finnes andre metoder.

  “Alle avtaler er gjort i det forrige kommunestyre og det ville være uansvarlige av oss å feie avtalene til side ” sier ordfører- altså ikke når det gjelder sykehjemsaken, men denne.
  Nå må Storfjord kommune bli historie. La ikke søringer lik vestlendingene i 1930, få dominere lokalpolitikk og kommunereform. Selg hele Lyngsfjordbotten/ Pellikanvuono til Lyngen, Tromsø eller Færøyene og få satt Kåfjordalternativet for Scibbotten snarest opp på agendaen.

  Takker til samtlige fra Scibbotten + Solveig Sommerseth, som stemte for bøndene+ støtte fra bygdefolk + VPK-venstrepartiet kommunisterna .
  Karvonen.

Det er stengt for kommentarer.