Krever bedre skredvurdering

Kjeldalselva.
Kjeldalselva.

NVE har bedt utbygger Clemens Kraft AS om en utredning av skredfaren i forbindelse med etablering av kraftstasjon i Kjeldalselva.

Clemens Kraft AS har søkt om fradeling og oppretting av punktfeste for etablering av kraftstasjon. NVE ga konsesjon til utbygging av Kjeldalselva kraftverk 21.desember 2009. Men konsesjonen ivaretok på den tida ikke skredvurderinger.

– Vi ser ved en nærmere vurdering av tiltaket at det ligger innafor aktsomhetsområde for skred. Vi mener derfor at det må utføres en bedre skredvurdering for plassering av kraftstasjonen. Det skriver NVE i et brev til Storfjord kommune.

– En skredfarevurdering vil eventuelt kunne medføre krav om sikringsanlegg eller andre tiltak for å sikre anlegget. Vi vil derfor be om at kommunen avventer fradeling inntil skredfarevurderingen er utført, heter det i brevet.