Ga dyrkajord til campingformål

Flyfoto som viser Strandbu Camping og landbruksområdet som skal omdisponeres til campingformål.
Flyfoto som viser Strandbu Camping og landbruksområdet som skal omdisponeres til campingformål.

Med ti mot sju stemmer avviste kommunestyret i går klagen fra sauebøndene i Skibotn.

Dermed blir vedtaket i reguleringsplanen for  Strandbu camping stående. Det innebærer at betydelige landbruksarealer blir omdisponert til campingformål.

Så å si alle sauebøndene var ifølge sauebonde Leif-Bjørnar Seppola tilstede på kommunestyremøtet i går.

Han sier til iStorfjord at han er skuffa over de kommunestyrerepresentantene som på forhånd hadde gitt uttrykk for støtte til sauebøndene, nå snudde.

– Hadde de holdt hva de lovet, hadde saken vært stoppa, sier han.

Begrunnelsen for å avvise klagen er at de ikke forelå skriftlige avtaler mellom bøndene og eierne av arealene. Rådmannen skriver dette i sin vurdering til kommunestyret:

“Leieavtalens innhold: Det er krav til skriftlighet. Det er ikke tilstrekkelig å godtgjøre at det er inngått en muntlig avtale om bortleie. … 

Informasjonen gir begrunnelse for at klagen skal avvises. Kommunen kan ikke se at Karvonen har rettslig klagerett eller rettslig klageinteresse gjeldene vedtak i sak 55/15 om reguleringsplan for Strandbu Camping.”

Dette finner sauebøndene besynderlig: I et notat sendt kommunestyret på forhånd heter det:

“Kommuneingeinøren har 19.10 ifølge saksframlegget for kommunestyret ringt grunneiere for og fastslå om grunneierne har brutt driveplikten. Hvis han klarer og bevise at grunneierne har brutt driveplikten – som kommunen skal påse at man ikke gjør . Så har landbruket, medlemmene i vår forening,  ingen rett til og klage ser ut til og være formålet med denne saksutredninga. Hvor er egentlig logikken og sammenhengen i denne form for saksutredning? Det er selvsagt lovbestemt at dyrket mark skal drives . Det er driveplikt, og kommunen skal påse at jorda blir drevet. Jorda drives av oss som driver landbruk. Hvem ellers? I stedet for og se på inngrepenes konsekvenser for landbruket, manglende oppfølging av jordlov , og jordbrukets rett til kjøp av ledig dyrket mark. Så leter kommunen etter muligheter til og gjøre oss i landbruket fullstendig rettsløse i forhold til de arealer vi driver og forvalter på vegne av samfunnet. La en ting være klinkende klart: Vi har klagerett . Dette bekreftes av advokatene til Norges Bondelag.”

 

2 kommentarer til “Ga dyrkajord til campingformål”

  1. -at SP med Maar og Hanne lot dette skje,viser atter en gang hvilken troverdighet de har..!

  2. Har selv solgt jord til Strandbu camping og ser ingen problemer med dette. Bøndene i Skibotn ser ikke ut til å trenge dyrka mark har vært min vurdering siden ikke prosjektet oppe ved “søppelplassveien” ikke har blitt fullført.
    http://www.lokalavisa.no/artikkel.php?aid=23294
    Jeg leier ut dyrka marka min og foretrekker lokale bønder, men ser at de ikke er så interessert å leie hos andre siden mesteparten blir slått av bønder fra Kåfjord, hovedsaklig Manndalen.
    Denne saken kunne vært vært unngått for lenge siden da jordstykkene det er snakk om ble solgt til Strandbu camping med det formål at campingplassen skulle utvides. De siste innspillene er kun kverulering for kveruleringen sin skyld for å hindre at andre kanskje skal tjene noen kroner og gi et tilbud som har en viss kvalitet.

Det er stengt for kommentarer.