Vil ha Vestersiasenteret tilbake

Fra folkemøtet på Elvevoll i går. Nærings-og utviklingsrådgiver Hilde Johnsen presenterer Storfjord kommunes nye tiltaksplan.
Fra folkemøtet på Elvevoll i går. Nærings-og utviklingsrådgiver Hilde Johnsen presenterer Storfjord kommunes nye tiltaksplan.

Hva har Nilsen kontorservice, Lyngsfjord Adventure og Roar Andre Nyheim felles?

Alle ville gjerne leie kontorlokaler i forretningdelen av Vestersiasenteret, men alle fikk sine søknader avslått av Storfjord kommune.

Skjebnen til Vestersiasenteret var et sentralt tema for diskusjonen etter at representantene fra Storfjord kommune var ferdige med sine presentasjoner på folkemøtet på Elvevoll i går.

Det var Storfjord kommune som hadde invitert til møtet,  det første av i alt tre møter der man ønsker å diskutere utviklingsarbeid og aktuelle samarbeidstiltak.

På Vestersia  er det stor frustrasjon etter at Valmuen flytta inn i  gymsalen i bygdas storstue og samfunnshus. Det skjedde etter av Valmuen verksted brant ned  for et par år siden, og har ført til at bygda står uten et forsamlingshus, noe som har ramma flere aktiviteter i bygda. Mye tyder på at situasjonen vil vare enda ett år.

I tillegg har altså kommunen avvist flere næringsdrivende og gründere som har ønska å etablere seg i forretningsdelen av senteret. De har blitt henvist til andre deler av kommunen.

– Det er jo våre gutter som har ønske om å etablere seg her, sa leder i  Vestersia bygdeutvalg, Anne Dalheim.

– Det jeg hører, gir meg bakoversveis, sa en sjokkert ordfører Knut Jentoft.

Hilde Johnsen, fersk nærings- og utviklingsrådgiver i kommunen, forsikra imidlertid at hun ville gå i gang med å rydde opp i Vestersidasenter-saken umiddelbart. Dermed ser det ut til at Valmuens bruk av senteret ikke skal blokkere all aktivitet i senteret.

Men det var ikke bare Vestersiasenteret som opptok de lokale deltakerne på møtet: gjengrodd gang- og sykkelveg, behov for trafikksikringstiltak (60-soner) og toaletter var noen av andre temaer som ble lufta.

Ny tiltaksplan
Storfjord kommune arbeider med ny tiltaksplan på felles utviklingsarbeid i kommunen. Stedsutvikling, lokale samarbeidstiltak, utvikling i primærnæringene og innenfor natur og kulturbasert reiseliv er tema som kommunen ønsker å diskutere – og se på om det er aktuelle tiltak og samarbeidsprosjekt som kan bli del av videre arbeid.

Samtidig gjør kommunen endringer i næringsfondet med en tydeligere prioritering av midler direkte til næringsutvikling, og midler mer retta mot «bolyst». Dette er midler som lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke på, for lokale trivsels- og utviklingstiltak og arrangementer.

Nå skal det holdes lignende møter på Oteren og i Skibotn.