Dropper kraftverksplaner

Daglig leder i Storfjord Kraft AS, Bjørn Inge Pettersen.
Daglig leder i Storfjord Kraft AS, Bjørn Inge Pettersen.

STYRET  i Storfjord Kraft AS beslutta å trekke søknadene om seks kraftprosjekter i Storfjord på ubestemt tid, og beslutningen er meddelt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Storfjord Kraft AS har søkt om konsesjon for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Det er søkt om konsesjon for to småkraftverk (Paras og Rovvejok), tre overføringer (Govda, Viessogas og Poikkiharjut II) og ett elvekraftverk (Stordalen). Nå har styret i Storfjord Kraft AS besluttet å trekke søknadene på ubestemt tid, og beslutningen er meddelt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Kommunestyret i Storfjord fattet 20. april 2016 et enstemmig negativt vedtak mot at det gis konsesjon til prosjektene. I tillegg viser økonomiske beregninger at lønnsomheten i prosjektene er svak med dagens kraftpriser.

Storfjord Kraft AS er eid av Troms Kraftforsyning og Energi AS (50 prosent) og Statskog Energi AS (50 prosent).

  • Troms Kraftforsyning og Energi AS og Statskog er i dag store næringsaktører i Storfjord kommune, og det er viktig for oss å ivareta et godt samarbeid med kommunen. Vi tar kommunestyrets vedtak til etterretning, og har valgt ikke å gå videre med de nye vannkraftprosjektene, sier daglig leder i Storfjord Kraft AS, Bjørn Inge Pettersen i ei pressemelding.