Trekker konsesjonssøknad

Tverrdalen_1007
Bekk og Strøm AS gir opp Tverrdalselva.

Bekk og Strøm A/S har beslutta å trekke søknaden om konsesjon for å bygge ut Tverrdalselva ved Oteren. 

Årsaken er ifølge søkeren innkomne merknader og innsigelser, samt opplysninger som fremkom på befaringen tidligere i høst.

Heller ikke Nordkraft AS ser ut til å lykkes med sine kraftverksplaner i Elsneselva. Selskapet har iallefall søkt om forlengelse av konsesjonen for kraftverket med fem år fra 18. oktober i år.

Nordkraft fikk konsesjon i 2011. Naturvernforbundet klaga på vedtaket, men klagen ble avvist, og endelig stadfesting av konsesjonen ble gjort 18. oktober samme år.

– Realisering av kraftverket har blitt utsatt som en følge av manglende nettkapasitet i Storfjord. Det har blitt skissert en løsning med ny trafo på Hatteng i samarbeid med Troms Kraft Nett og samtlige aktører som har prosjekter i området. Det er usikkerhet omkring realiseringa av ny trafo på Hatteng samt andre mulige nettløsninger for de gjenværende prosjektene i området, skriver Torbjørn Sneve i Nordkraft til NVE.

Den nye trafoen på Hatteng (Signaldalen) blir det trolig ikke noe av. Den var nemlig en del av en satsing på flere elvekraftverk i Signaldalen.

Men i mai i år ble det kjent at Storfjord kraft AS skrinla alle sine kraftverksplaner i Storfjord, og dermed falt grunnlaget for trafoen bort. Det skjedde etter at et enstemmig kommunestyre sa nei til sju av åtte kraftverksprosjekter i Storfjord. Det eneste som fikk grønt lys i kommunestyret, var Innerelva på grensen mellom Kåfjord og Storfjord kommuner.

Les også: Dropper kraftverksplaner

Status for småkraftverkene i Storfjord som NVE har behandla er nå slik:

  • Bentsjord kraftverk, konsesjon og ferdig utbygd
  • Bergselva kraftverk, konsesjon og ferdig utbygd
  • Mortendalelva kraftverk, konsesjon og ferdig utbygd.
  • Kjeldalselva, konsjon i 2009, ikke utbygd.
  • Vassdalselva, konsesjon i 2011, ikke utbygd.
  • Larsbergelva kraftverk, avlått.

Les også: Troms kraft lover 15 mill. i årlige skatteinntekter