Ikke småtterier

Fra folkemøtet på Vollan i går kveld.
Fra folkemøtet på Vollan i går kveld.

Det er ikke snakk om småtterier når Statnett om få dager går i gang med bygginga av 420 kV-linja mellom Balsfjord og Skaidi.

I går kveld var det folkemøte for kommunene Balsfjord og Storfjord på Gjestestua på Vollan med fokus først og fremst på den delen av linja som går gjennom de to kommunene.

Det er italienst Rebaioli SPA som skal bygge strekket fra Balsfjord til Reisadalen, ei strekning på i alt 123 km. Her vil det bli reist 370 master med ei stålvekt på total 5300 tonn. I tillegg kommer et ukjent antall tonn til fundamenter. Mange av fundamentene vil bli av en helt ny type, som vsil redusere bruken av helikopter på denne strekninga med 11000 timer.

På folkemøtet i går var folk særlig opptatt av støyen fra anleggsvirksomheten, bruken av veger i utmark og vannforsyninger.

Kåre Kristensen.
Kåre Kristensen.

Kåre Kristensen er nær nabo til trafostasjonen på Stormoen.

– Det har vært som å bo i en krigssone, med helikoptertrafikk,  sprengninger og støvplager. Til og med første pinsedag var det aktivitet. Jeg har fått store deler av sommeren ødelagt, sa han, og la til at han vurderte å søke om erstatning. Den samme Kristensen roste imidlertid Statnett for hva de får til, og for den innsatsen selskapet gjør for å sikre strømforsyninga til folk.

Andre var bekymra for hvordan anleggsarbeidet ville påvirke vannforsyninga og brønnene, som det er mange av i området. Statnett kunne berolige dem med at det ville bli tatt spesielt hensyn til brønnene når anleggsvirksomheten kommer i gang. Derimot kunne de ikke love å avstå fra helikoptertrafikk. Traseen går for en stor del i bratt og vegløst terreng, og det meste av mastemonteringa vil skje ved hjelp av helikopter.

Byggetida for denne delen av linja er fire år.