Folkemøter om 420 kV-linja

Ny 420kV-linje, her fra E6 mot Nordkjosbotn. Illustrasjon: Statnett.
Ny 420kV-linje, her fra E6 mot Nordkjosbotn. Illustrasjon: Statnett.

Statnett inviterer til åpent folkemøte på Vollan førstkommnde torsdag.

Statnett inviterer til åpne folkemøter i hver kommune for å informere om anleggsplanene og hvordan hver kommune blir berørt av bygginga av 420 kV ledninga fra Balsfjord til Skaidi.
For kommunene Balsfjord og Storfjord blir det møte på Vollan Gjestestue  torsdag 20. oktober fra klokka 1800 til  2000.

Bygging av 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi skjer sekvensielt, med oppstart på første delstrekning fra Balsfjord til Reisadalen denne høsten.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.
Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal. Foto: Statnett.

Italienske Rebaioli
– Det er italienske Rebaioli SPA som er valgt som entreprenør på strekninga fra Balsfjord til Reisadalen, og de vil delta på folkemøtene sammen med Statnett. Grunneierkontakt fra Statnett vil også delta, for spørsmål og avklaringer med berørte grunneier. Det opplyser kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.

Bygging på neste strekning, fra Reisadalen til Skillemoen, påbegynnes juni 2017. Folkemøter for berørte kommuner på denne strekninga vil bli arrangert på nyåret 2017.  På denne strekninga er det Eltel Networks som er ledningsentreprenør.

For kommunene Kåfjord og Nordreisa vil det blir folkemøte i  Halti Næringshage/kultursalen i tidsrommet 1800 – 2000 torsdag 3. november.