Ikke godt nok

Åsen omsorgssenter.
Åsen omsorgssenter.

Planer for utbygging er ikke god nok grunn til ikke å ivareta brannsikkerheta.

Det framgår av et brev  fra Tromsø brann- og redning til Storfjord kommune etter at det ble gjennomført  tilsyn med Åsen omsorgssenter i juni.

Storfjord kommune sendte i begynnelsen av oktober tilbakemelding til Tromsø brann og redning etter tilsynet. Den var ikke god nok.

– Tilbakemeldingen anses ikke tilfredsstillende da den ikke inneholder konkrete tiltak med tilhørende tidsfrister for lukking av avvikene. Det argumenteres med usikkerhet rundt bygget og en framtidig større ombygging som ikke enda er avklart. Så lenge bygget er i bruk, skal og må brannsikkerheten ivaretas, påpeker Tromsø brann- og redning, og imøteser en konkret handlingsplan som gjør rede for prioritering og tidsperspektiv av lukking av de avvikene som er gitt i den branntekniske tilstandsvurderingen av bygget.

Nå har kommunen fått frist til 24.oktober med å sende Tromsø brann- og redning en ny skriftlig tilbakemelding med framdriftsplan over, hvordan og når avvikene er tenkt retta.