Trekker seg fra avtalen

boliger-apaja01
Storfjord Boliger som bygde disse boligene i Apaja, vil ikke bygge på Hatteng.

Storfjord Boliger AS (SB) vil ikke  bygge boliger på Hatteng slik som  avtalt i 2014.

SB ønsker likevel å selge avtaler og tegninger med tilsagn, hvis det er noen som ønsker å fullføre prosjektene. Men det aksepterer ikke Storfjord kommune, og  vil overta tomta som var tiltenkt formålet, og  tilbakebetale innbetalt beløp.

SB har likevel fått endelig frist til 14. oktober med eventuelle merknader til avgjørelsen.

Byggeprosjektene ble lansert med brask og bram for et par år siden, og nå skulle det bli slutt på bolignøden i Storfjord. Avtalen med SB ble signert 10. juni 2014 og omfatter leie av ialt sju boenheter for vanskeligstilte, fire i Abaja og tre på Hatteng.

Boligene i Apaja ble ferdig i 2015, og boligene på Hatteng skulle påbegynnes høsten 2015.

Les også: Slutt på boligmangelen

Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe oppsummerer skandaleprosjektet slik i saksframstillinga til formannskapet:

– Det skjedde ikke, og ny oppstart ble lovd av Storfjord boliger AS skulle være i april 2016. Det skjedde heller ikke. Storfjord kommune innkalte Storfjord boliger til et møte på rådhuset 1. juli klokka 1300. De dukket ikke opp, og responderte heller ikke på brevet. Hatteng- prosjektet er som beskrevet ikke blitt gjennomført, og dette har satt kommunen i en særdels vanskelig situasjon når det gjelder boliger. Disse boligene var medregna i vår planlegging. De siste månedene har vi hatt flere familiegjenforeninger, noe som har resultert i at vi må ut i det private markedet for å finne boliger til våre ansatte.

Etter gjentatte forsøk på å få prosjektet på sporet igjen,  innser altså kommunennå at dette nå ikke vil la seg realisere med Storfjord Boliger som medspiller. Det er satt flere tidsfrister som ikke er overholdt, og det blir heller ikke svart på henvendelser som er gjort.

Nå tilrår rådmannen formannskapet til  å fatte vedtak om at kommunen klargjør  tomta som var avsatt til formålet, og  bygge  boliger i egen regi. Hvis eiendommen ikke blir klar i høst,  plasseres boligprosjektet i Sommersetlia i Skibotn.

Rådmannen innstiller videre på at Plan- og driftsstyret skal fungerer som byggekomite for prosjektet.

Formannskapet skal behandle saka torsdag.

 

2 kommentarer til “Trekker seg fra avtalen”

  1. Ja vanskeligstilte må ha god råd får og leie ny bolig hos Storfjord kommune. Vi hva no lett og lure før valget,men regner med at det blir litt vanskeligere neste gang og lyge folk rett opp i øyan..

    1. Det forrige kommunestyret gjorde avtale med firmaet Storfjord Boliger AS. Boligene skulle stått ferdige for ett år siden. De har hele tida bedt om utsettelse, men nå nylig ga de beskjed om at de ikke ville bygge likevel. Derfor vil kommunen bygge sjøl. Da blir leia billigere, fordi det ikke er noen som skal tjene penger på å leie ut.

Det er stengt for kommentarer.