– Grunneiere overkjøres

BEKKER OG ELVER fra Kvalvikelva i Lyngen og innover Storfjorden så langt anadrome arter kan tenkes å gå, skal rotenonbehandles til høsten.

Ørjan Holm etterlyser  skriftlig informasjon om vedtaket og om klageadgangen, noe han mener han, som representant for en av grunneierne til Bergelva, ikke har fått.

– Jeg må si at jeg blir rimelig irritert når vi som grunneiere ikke får det vi har krav på, skriver han i en epost til Knut Harald Bach-Gansmo i Mattilsynet.

Han har bedt om å få tilsendt vedtak om rotenonbehandling av Bergelva, men fikk tilsendt et vedtak som ikke omhandler Bergelva.

– Som forvaltningsorgan burde du vite at myndighetene har plikt til å informere berørte grunneiere om tiltak som berører eiendommene deres. Vi kan ikke akseptere denne sløve saksbehandlinga, skriver Ørjan Holm i brevet.

Han krever å få tilsendt et rett og utfyllende vedtak om rotenonbehandlinga, og mener at Mattilsynet som forvaltningsorgan har tilgang til navn og adresser til alle grunneierne.

– Sørg for at alle blir tilskrevet. Vi krever også tre ukers klagefrist. Det verste jeg veit er at  grunneiere fullstendig blir overkjørt av myndighetene. Spesielt når de ikke engang får muligheten til å forsvare seg. Det nestverste er tilfeldig og feil saksbehandling, skriver han i brevet.

Bach-Gansmo sier i en kommentar til iStorfjord at Holm har fått vedtaket han har bedt om, men at Bergelva ikke er spesielt nevnt. Han mener likevel at det ikke skulle være noen tvil om at den omfattes av rotenonbehandlinga.

Når det gjelder informasjon til grunneierne, mener han at man har gjort det som er mulig for finne navn og adresser til alle berørte grunneiere, og at de er tilskrevet og informert om både vedtak og klageadgang. Han utelukker likevel ikke at man ikke har funnet fram til alle.