– Målet er ikke å bygge opp laksestammen

I MORGEN settes selve rotenonbehandlinga av elver og bekker i Storfjord i gang.

– Men målet er ikke å bygge opp igjen laksestammen. Målet er å hindre videre smitte til andre elver.

Det slo Knut M. Nergård fast på kveldens orienteringsmøte om den pågående aksjonen på Otertun. Han er fagansvarlig i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Troms, og har dermed et helt anna siktemål enn ledelsen i grunneierlaget, som gjentatte ganger har uttalt at målet er  å tjene store penger når laksen engang er tilbake.

Både representanter for fylkesmannen, Miljøverndirektoratet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet forsikrer at rotenonbehandlinga ikke vil føre til varige skader eller ulemper.
– En kortvarig katastrofe, før livet fort vender tilbake igjen, sa Ketil Skår fra Veterinærinstituttet.

Behandlinga skal som kjent gjentas neste år omtrent på samme tid på året, og det skal totalt brukes mer penger på bevaring og gjenoppbygging enn på selve behandlinga. Etter to år skal det igjen være fisk i elvene, men ingen kunne i kveld gi noen klare svar på når bestandene igjen tåler beskatning.

I morgen skal 110 mannskaper være i sving med selve behandlinga. 20 av dem skal ta seg av død fisk som samles opp, registerers, og sendes til destruksjon.
Rotenonutslippet begynner ved Rovvejohka i Skibotndalen, og i teorien skal en koordinert rotenonsky spre seg nedovervassdraget.
– Målet er å drepe all fisken, så Ketil Skårer.

Fra sportsfiskerhold i salen ble det pekt på at størstedelen av de som fisker i elva er godt fornøyd med situasjonen slik den er.
– Signaldalelva har aldri vært noen god lakselev og blir det heller aldri. Derimot har den en svært god sjørøye- og sjøørretbestand, sa Hans Stein Larsen fra Oteren.


Fakta
Totalt er 49 elver og vassdag infisert av G. salaris
22 er ferdigbehandla og friskmeldte
17 er behandla men ennå ikke friskmeldte
7 infiserte elver pr 2016