Yngel overlevde rotenonbehandling?

DET ER OBSERVERT levende yngel etter rotenonbehandlinga i Signaldalelva.

Astrup Carlsen bor like ved elva på Parasmoen, og to uker etter rotenonbehandlinga i begynnelsen av måneden observerte han en levende yngel på 6-7 cm. Om det var laks eller røye, kan han ikke si sikkert.

Yngelen ble observert i et oppkomme i elva. Her er det ei strekning på vel 100 meter like ved land som er åpen hele året.

Astrup har ikke meldt fra til Veterinærinstituttet (VI) om observasjonen, og sier at han ikke har fått noen informasjon om hvordan man skal forholde seg i slike tilfeller.

– Jeg ble bare glad for å se at det var liv i elva, sier han.

Også Astrups hyttenabo observerte levende yngel etter behandlinga. Den observasjonen ble gjort om lag 300 meter nedenfor.

iStorfjord har informert prosjektleder Helge Bardal om observasjonene. I en epost skriver han at VI ikke har mottatt noen tilbakemeldinger på levende fisk i Signaldalselva.

– Når du nå henviser til to personer, så er vi interessert i å komme i kontakt med dem for å høre eksakt når og hvor observasjonene ble gjort. Er observasjoner gjort i sidevassdrag/bekker, er det fremdeles ikke for sent å gjøre ekstra tiltak i år.

Vi fikk inn meldinger om levende fisk i Skibotn, og de kunne forklares med at vi ikke hadde behandlet de områdene ennå. Og i munningsområder observeres ofte stingsild, som tåler høyere konsentrasjon av rotenon. Men vi tar alle meldinger om slikt alvorlig, og derfor er det synd at slike observasjoner ikke finner veien til oss. Det er viktige tilbakemeldinger for oss, skriver han, og føyer til:

– På generelt grunnlag kan jeg si at overlevelse av fisk etter 1. års behandling var en av årsakene til at gyrobekjempelsen endret strategi på 2000-tallet. Det er nå alltid behandling to påfølgende år, nettopp av den grunn at vi må forvente overlevelse av fisk i kompliserte vassdrag første år.

Det ble i år gjennomført etterbehandlinger i Skibotn på utvalgte problemområder, og der ble det også funnet fisk et par steder. Dette bekrefter det vi vet, at det er en utfordrende region. Områder med funn av fisk neste år, vil bli gjenstand for ekstra behandlinger.

Etter at prosjektleder Pål Adolfsen har sett intervjuet vi gjorde med Astrup Carlsen, opplyser han på telefon at man vil dra til stedet for å se om man kan finne levende yngel ved bruk av el-fiske.

Han peker på at det kan være flere muligheter i dette tilfellet. Det kan være transport ovenfra (fra ubehandla område, red.anm.) og ned, fisk som har kommet opp fra sjøen eller at det er overlevende yngel. Han vil ikke si noe om sannsynlighetene for noen av alternativene.

– Dette er et område vi har markert som et OBS-område, og her må vi øke innsatsen neste år, sier han.

Han føyer til at det ikke er uvanlig å finne overlevende fisk etter første rotenonbehandling.

– Det er årsaken til at vi nå behandler to ganger, sier han og legger til at VI er svært interessert i denne type observasjoner.