Skeptisk til rotenonbehandling

– JEG ER SKEPTISK til rotenonbehandling, men jeg håper det går bra. 

Det sier lederen i Skibotn Jeger- og fiskerlag, Per-Einar Georgsen om den planlagte rotenonbehandlinga. Skibotnelva har gjennomgått to mislykkede forsøk på å utrydde lakseparasitten gyrodactylus salaris. Nå skal den og alle bekker og elver fra og med Kvalvikelva i Lyngen og innover fjorden så langt anadrom fisk går,  behandles på nytt, to år på rad.

– Nå får vi bare håpe at de har kontroll, og at resultatet blir så godt som mulig, sier Georgsen.

I går kveld informerte Fylkesmannen og Veterinærinstituttet om planene på et åpent møte på Lyngskroa.

Også Sten Nystad i Signaldalen elveeierlag er skeptisk. På møtet uttrykte han bekymring for den elvegytende sjørøyebestanden i Signaldalelva og Skibotnelva, som er unik. Disse elvene og et par til er de eneste som har elvegytende sjørøye.

– Det vanlige er jo at sjørøya gyter i innsjøer, sier han til iStorfjord.

– Nå tar de knekken på signaldalsrøya. Det vil ta mange år før vi får tilbake en bestand som det går an å fiske på. Det her kommer til å ta tid, sier han.

Men myndighetene har bestemt seg for at g. salaris skal utryddes, og de som måtte være motstandere av giftbruken, har nok innsett at det er nytteløst å protestere.

Kanskje alle unntatt Ørjan Holm (bildet under) og Norges Miljøvernforbund. På møtet i går bød han prosjektleder Pål Adolfsen og andre møtedeltakere på den samme coctailen som Veterinærinstituttet skal bruke i elvene. Men Adolfsen, som er trønder, viste til at trøndere vanligvis foretrekker en annen blanding, og takka nei.