Det var en steinsmett som overlevde

OBSERVASJONEN av levende fisk i Signaldalen etter rotenonbehandlinga var trolig en steinsmett.

Det var iallfall det eneste mannskaper fra Veterinærinstituttet fanga med el-fiskeapparat da de før helga var på stedet der Astrup Carlsen hadde gjort sin observasjon i elva like nedenfor boligen sin, ifølge prosjektleder Pål Adolfsen.

– Det har vært to observasjoner av overlevende fisk i elva. Fikk dere undersøkt det andre området?

– Nei, men det området fikk ei ekstra behandling under den ordinære behandlinga, og det ble ikke gjort noen observasjoner da. Vi kan ikke utelukke at det har overlevd noe der, men vi fant ikke grunn til å foreta en ekstra behandling på det her tidspunktet iallfall.

– Hva betyr det for aksjonen at det blir observert levende fisk etter behandlinga?

– De viktigste er de observasjonene vi har gjort sjøl underveis under behandlinga. Da har vi sett at noen plasser har overlevelse lenger enn andre plasser. Vi får da klare indikasjoner på hvilke plasser som er vanskeligst å behandle. Der har vi i år satt inn en ekstra innsats underveis, og vil sette ekstra fokus på disse områdene neste år. Vi tar ut nyttig erfaring for å optimalisere behandlinga neste år. Det er det som er konsekvensen av dette. Vi har vært klar over at vi har flere sånne utfordrende områder i den her regionen enn i de andre vassdragene og  regionene vi har jobba i. Så vi har et lagt et opplegg der vi har gått tilbake og sjekka de vanskeligste plassene. Området hos Astrup Carlsen og spesielt området rett nedstrøms der den andre observasjonen var gjort er kanskje det vanskeligste området i Signaldalselva.

Ifølge Pål Adolfsen har det ikke kommet inn noen meldinger om levendefiskobservasjoner i Skibotnelva.