Lav septemberledighet

Over hele landet er det behov for tømrere, bilmekanikere, elektrikere og anf´dre med yrkesfaglig utdanning.
Over hele landet er det behov for tømrere, bilmekanikere, elektrikere og andre med yrkesfaglig utdanning.

Ferske tall viser at arbeidsledigheten i Storfjord var på kun 1,4 prosent i september måned.

Det framgår av ei pressemelding fra Benedicte Lilleng,  NAV-leder i Storfjord.

– Troms ligger ledigheten på et historisk lavt nivå på 1,9 prosent. Septemberledigheten i Troms har ikke vært lavere siden 1978. Den totale ledigheten i landet nå er på 2,8 prosent, heter det i meldinga.

Vider framgår det at nesten halvparten av de arbeidsledige i Storfjord er under 30 år, og majoriteten av disse er ufaglærte.

– Et mer komplisert arbeidsmarked fører til lavere etterspørsel etter arbeidskraft uten utdanning. Yrkesfaglig utdanning er sannsynligvis et godt valg for framtida ettersom mange arbeidsgivere søker etter denne type arbeidskraft. Over hele fylket er det mangel på for eksempel bilmekanikere, tømrere, elektrikere og sjåfører, skriver NAV-lederen.

NAV jobber ifølge pressemeldinga målretta for å få flere unge arbeidssøkere over i jobb eller utdanning. Det er viktig å motvirke passivitet og utenforskap blant de unge. Nasjonalt ser man et utfordringsbilde der stadig flere unge blir avhengig av offentlige velferdsytelser.

Få langtidsledige
Kun sju prosent av de helt ledige i Storfjord er langtidsledige. De fleste som blir arbeidsledig i Storfjord, kommer seg relativt raskt inn i en ny jobb eller ut i et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV.

Høyest og lavest ledighet
Fylkets laveste ledighet ved utgangen av september finnes i Bardu (1,1 prosent), Salangen og Målselv (begge 1,2 prosent) og deretter følger Storfjord (1,4 prosent). Høyest ledighet er det i Ibestad (3,7 prosent), Lavangen (3,1 prosent) og Gratangen (2,9 prosent).