Politireformen: Regionkontoret til Skibotn

Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.
Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft: Regionkontoret til Skibotn.

Storfjord kommune mener  at det beste stedet for plasseringa av regionskontoret vil være i Skibotn.

I en uttalelse til politireformen skriver ordfører Knut Jentoft at Storfjord kommune ser fram til at politireformen vil føre til bedre tilbud og økt trygghet for innbyggerne i kommunen og regionen, og peker på at kommunen ligger i et område med store geografiske og kommunikasjonsmessige utfordringer.

Her er ordførerens argumenter for at regionkontoret bør ligge i Skibotn:

  • Lensmannen i Lyngen er i dag plassert med tjenestested i Skibotn. Kontoret er sentralt plassert, og Nordkjosbotn, Riksgrensen, Furuflaten og Birtavarre ligger innenfor responstid på 45 minutter. Plasseringa er også i rimelig nærhet til Tromsø.
  • Innenfor dekningsområdet bor det ca. 16.000 mennesker.
  • Over grensa ved Kilpisjarvi passerer det årlig 450.000 mennesker. Tollstasjonen bygges i dag betydelig ut og vil i framtida utføre mer omfattende kontroller. Man må regne med at det vil bli avdekket mer kriminalitet her i framtida, og det vil bli økt behov for politiets tilstedeværelse. I tillegg har vi utfordringer med grensekontroll.
  • Kommunikasjonene og geografien byr på utfordringer. Store snøskred skjer årvisst, jordskred og fjellskred med ødeleggende flomfare truer sikkerheten i området. Her er store beredskapsbehov som må ha konsekvenser for fordeling av operative politiressurser. God bemanning sør for Nordnesfjellet blir viktig.
  • Turisttilstrømningen til regionen er stor, både sommer og vinter. Mange tilreisende vil utforske og utfordre naturen og kreftene her, slik at beredskapen må være god.
  • Døgnkontinuerlig polititjeneste blir derfor helt nødvendig.
  • E6 og E8 har økende trafikk, spesielt trailertrafikk. Dette gir utfordringer, ikke bare trafikale, men også sikkerhetsmessige utfordringer gjennom vinteren.

I uttalelsen peker ordføreren videre på at Lyngenregionen representerer en flaskehals nasjonalt på grunn av sin særegne geografi med bratte fjell, lange, trange fjorder og overhengende naturfarer.

– Her er sikkerhets- og beredskapsmessige vansker med å opprettholde E6 som nasjonal transportåre. Derfor mener vi at politiet må ha et av sine regionskontor i Skibotn, skriver Storfjord-ordføreren.