Nå blir det bygging!

Nye boliger i Apaja.
Nye boliger i Apaja. Nå blir det seks nye boliger på Hatteng også.
DET HAR drøyd med den annonserte boligbygginga på Hatteng.

Men nå håper prosjektleder Torbjørn Tuoremaa i Storfjord kommune at spaden kan settes i jorda allerede i neste uke.

– Iallfall kommer bygginga i gang før jul, forsikrer han.
Om årsaken til forsinkelsen nevner han blant anna sjukemelding, og det faktum at ting tar tid.

– Men nå er tinglysinga og alle de andre formalitetene i orden, og vi har hatt kontakt med utbyggeren,  det samme firmaet som påbegynte bygginga  i Skibotn i fjor høst, og som var ferdige i år. Så nå håper vi han setter i gang allerede  i neste uke, sier Tuoremaa.

Det skal bygges seks leiligheter på Hatteng. Av dem skal kommunen beholde tre som skal leies ut til folk som har vanskelig for sjøl å skaffe seg bolig på det åpne markedet. De tre andre skal disponeres av utbyggeren.

Tomta ligger på kommunens eiendom like ved branngarasjen på Hatteng. Den skal utbyggeren kjøpe, og leilighetsbygget blir på to etasjer.

I Apaja ble det tidligere i år bygd 12 leiligheter, og ifølge Tuoremaa er det nå bare to som fortsatt er ledige, så langt han kjenner til. Og her flytter det inn folk i neste uke, blant dem to flyktninger.

Boligbygginga skjer etter den såkalte Hamarøymodellen, eller Nordtroms-modellen, som Torbjørn Tuoremaa foretrekker å kalle den, et samarbeid mellom det offenlige og private entreprenører.

Les mer her: Slutt på boligmangelen