– Fortvilt situasjon

Boliger i Apaja, bygd etter Hamarøymodellen for to år siden. De åtte boligene Ssorfjordboliger AS skulle bygge på Oldersletta er ett år forsinka.
Boliger i Apaja, bygd etter Hamarøymodellen for to år siden. De åtte boligene Storfjordboliger AS skulle bygge på Oldersletta etter samme modell er ett år forsinka.

Boligkrisa i Storfjord kommune er nå akutt. – Fortvilt situasjon, sier ordfører Knut Jentoft.

Derfor gikk kommunestyret i siste møte enstemmig inn for å bygge inntil åtte leiligheter av ulik størrelse i egen regi. For å finansiere utbygginga har kommunestyret vedtatt å ta opp grunnlån i Husbanken på 7 mill kroner. Rådmannen har fått i oppdrag å jobbe videre med muligheten for tilskudd fra Husbanken til prosjektet.

Les også: Slutt på boligmangelen

Dersom Storfjordboliger AS ikke blir å benytte planlagt tomt på Oldersletta Hatteng, skal  tomta gjenkjøpes til dette formålet.  Ifølge ordfører Knut Jentoft blir denne saken  trolig avklart i dag. Storfjordboliger AS skulle etter opprinnelig plan påbegynt sitt prosjekt for ett år siden, og boligene skulle nå stått ferdig.  Nå har selskapet søkt om utsettelse med oppstart til 1. oktober i år.

Les også: Nå blir det bygging!

Knut Jentoft opplyser at kommunes prosjekt bli iverksatt selv om Storfjordboliger kommer i gang med sitt prosjekt, men i så fall må ei anna plassering avklares. Det er også mulig at prosjektet blir splitta opp, slik at boligene blir bygd ulike steder, der behovet viser seg å være størst.

– Hvorfor har boligkrisa blitt akutt nå?

– Det er flere ting. For det første er det flere nå som ønsker å bosette seg i kommunen. For det andre legger Plan- og bygningloven mange begrensinger på byggeaktiviteten, forklarer ordføreren. Som eksempel nevner han en ung husbygger som skulle bygge hus på en tørr furumo på Bjørnevollen i Kitdalen. Krav om grunnundersøkelser og kostnadene ved dette satte en stopper for det prosjektet.

Knut Jentoft mener at kommunen må kunne bygge boliger i egen regi.

– Tidligere bygde kommunen mange boliger til egne ansatte for å skaffe kompetanse man ikke hadde. Det er underlig at vi ikke skal klare det i dag, konstaterer han, og mener at bygging i egen regi kan gjøres billigere.

– Vi trenger boligere til egne ansatte, til vanskeligstilte og til andre boligsøkende.  Behovet er kjempestort,  slår han fast.

– Hvor står saka om boplikt i dag?

– Nå skal kommunen arrangere et boligseminar den 18. oktober. På dette seminaret vil dette og alle andre aktuelle boligspørsmål bli tatt opp, og det er interessant å se hva vi kan gjøre med boplikt, sier han, og viser til Gratangens positive erfaringer på dette området.

 

 

Én kommentar til “– Fortvilt situasjon”

  1. Ja, vi får se …..
    Håper ting begynner skje snart.

    Har vært på jakt etter større bolig i 2 år… Både på det private markedet og kommunale..

Det er stengt for kommentarer.