Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av bassengplaner

Senest fra neste skoleår skal det igjen bli vann i bassenget på Hatteng skole, lover plan- og driftssjef Trond Arne Hoe.
Bassenget på Hatteng skole, slik det så ut da det var vann i det.

Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent planene for rehabilitering av svømmebasseng ved Hatteng skole.

Departementet forutsettes imidlertid at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne og at garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder ”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg”.

Departementet gjør oppmerksom på at det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inntil 4,0 mill. kroner til rehabilitering av opplæringsbasseng, 12,5 x 8,5 m.

Les også: Nå skal bassenget settes i stand 

De totale kostnadene for rehabiliteringa er oppgitt til 3 mill. kroner, og skal lånefinansieres med 1,75 mill. Resten, 1,25 mill., er tippemidler.