Stenger Kitdalen?

Adgang og parkering forbudt i Kitdalen. Foto: Jan R. Olsen.
Adgang og parkering forbudt i Kitdalen. Foto: Jan R. Olsen.

Har Statnett satt en stopper for all ferdsel i Norddalen og Midterdalen?

Jan Ronald Olsen har gjort det til et levebrød å ferdes i naturen i Nord-Troms med sekken full av fotoutstyr. I helga var han i Kitdalsfjellene, men fikk seg et lite støkk da han hadde passert den øverste bebyggelsen i dalen.

– Her hadde Statnett satt opp et skilt med klar beskjed om jeg bevega meg inn på et anleggsområde hvor både parkering og adgang var forbudt., forteller han til iStorfjord.

Men siden det var helg, og han ikke kunne observere noen anleggsvirksomhet i området, tok han likevel sjansen på å kjøre videre til stedet der folk vanligvis pleier å parkere.

Men hvis det er slik at turfolk ikke har adgang til dette området, er det synd, mener han.

Ny 420 kV-ledning

Statnett er i gang med arbeidet med den nye 420 kV-ledninga fra Balsfjord til Skaidi, og har i løpet av sommeren gjort forberedelser til oppstarten. I det angjeldende området skal linja gå opp Norddalen, i et område som er mye brukt av turgåere. Her går også Nord-Norges største terrengritt på sykkel, Lavkarittet, og Storfjord kommune har en av sine mange trimpostkasser øverst i dalen.  Dalen er full av krigsminner, både fra andre verdenskrig og den kalde krigen. Storfjord kommune, Troms Fylkeskommune og Riksantikvaren arbeider med en plan for fredning av disse krigsminnene. Her kan man blant anna se restene etter den såkalte dødsleiren, Mallnitz.

–Gjelder bare der skiltene står

Prosjektleder Jacob Grønn i Statnett opplyser at forbudet bare gjelder plassene som er merka med skilt.

– Vi har skilta etter plan gitt av myndighetene. Her skal utstyr lagres, og vi bruker plassene som landingsplasser for helikopter, som vi bruker mye. Derfor ønsker vi  verken parkering  eller gjensetting av anna privat utstyr her, for det vil skape problemer for entreprenørene som skal gjøre jobben.

Grønn understreker imidlertid at vanlig ferdsel i området ikke er forbudt.

– Men det blir oppstart av anleggsvirksomhet her om kort tid, og folk som ferdes her, må vise hensyn, sier han.

– Men skiltet kan misforståes?

– Ja, det kan det. Men er man i tvil, skal man ringe byggeleder og oppgi nummeret som står øverst på skiltet, svarer Grønn.

På skiltet står det oppgitt et telefonnummer til byggeleder som man kan ringe om man har spørsmål. Men ved å ringe dette nummeret får man beskjed om at det ikke er i bruk.

Etter at Grønn har sjekka med Telenor, har han følgende forklaring:

– Det er et felles telefonnummer vi har oppretta til byggelederne. Telenor opplyser at dette ikke var aktivert ennå, men at det vil aktiveres så snart som mulig.